logo logo

 1. Зміст
 2. Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві
 3. Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами
 4. Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми
 5. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом
 6. Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій
 7. Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска
 8. Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні
 9. Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок
 10. Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину
 11. Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів
 12. Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах
 13. Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату
 14. Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів
 15. Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні
 16. Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування
 17. Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання
 18. Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка
 19. Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів
 20. Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом
 21. Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій
 22. Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища
 23. Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі
 24. Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників
 25. Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла
 26. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах
 27. Гідравлічний робочий еталон об’єму газу
 28. Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки
 29. Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті
 30. Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу
 31. Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежиму
 32. Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами
 33. Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса
 34. Комплексне оцінювання молока тварин

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.