logo
 

logo
logo

 1. Зміст
 2. Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві - Ясній П. В. Гладьо С. В.
 3. Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами - Рудяк Ю. Підгурський М. І.
 4. Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми - Ясній О. Пастернак Я. Сулим Г.
 5. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом - Штефан Т. Величко О.
 6. Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій - Габрусєва І. Шелестовський Б.
 7. Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска - Шинкарчук Н.
 8. Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні - Габрусєв Г.
 9. Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок - Дорофєєв В. Карпюк В. Крантовська О. Петров М.
 10. Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину - Полутренко М. С.
 11. Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів - Стухляк Д. П. Митник М. М. Мороз К. Сартинська Л.
 12. Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах - Акімов О.
 13. Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату - Ловейкін В. С. Лимар П.
 14. Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів - Шаблій О. Пулька Ч. Гаврилюк В. Сенчишин В.
 15. Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні - Гавриш А. Роїк Т. Киричок П. Віцюк Ю. Олійник В.
 16. Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування - Войтенко П. Семеген О. Одосій З. Онисько О.
 17. Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання - Хазін С. Хазін В. Винников Ю.
 18. Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка - Попова О.
 19. Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів - Власов A. Макаренко Н.
 20. Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом - Ліннік А.
 21. Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій - Скирденко В.
 22. Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища - Попович П. Добровольська Л.
 23. Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі - Андрійчук В. Бачинський Ю. Наконечний М.
 24. Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників - Лупенко А.
 25. Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла - Андрійчук В. Поталіцин С. Ю.
 26. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах - Павелчак-Данилюк О.
 27. Гідравлічний робочий еталон об’єму газу - Кузь М.
 28. Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки - Власюк А. Федорчук Н.
 29. Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті - Бомба А. Я. Гладка О. Кузьменко А.
 30. Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу - Яворський Б. Лещишин Ю.
 31. Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежиму - Присяжнюк О.
 32. Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами - Качурівська Г.
 33. Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса - Коссак О. Холявка Я.
 34. Комплексне оцінювання молока тварин - Белінська К. Фалендиш Н. Ковбаса В.

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.