logo
 

logo
logo

 1. Зміст
 2. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів - Ліманський І. В. Кравчук Р. В.
 3. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів - Ліманський І. В. Кравчук Р. В.
 4. Вплив концентраторів напружень на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин - Кузь І. С. Кузь О. Н. Пиз Н. Я.
 5. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів - Трощенко В. Хамаза Л.
 6. Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої сили - Бойко А. Валяшек В. Кривень В. Каплун А.
 7. Чисельний розв’язок плоских динамічних задач теорії підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях - Мейш В. Кепенач Н.
 8. Термопружна поведінка безмежного термочутливого трискладового тіла за дії об’ємного джерела тепла - Процюк Б. Горун О.
 9. Напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластинки з коловим розрізом - Сяський А. Шинкарчук Н. Кот В.
 10. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах
 11. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах - Ревенко В.
 12. Застосування методу енергетичного балансу для оцінювання розсіювання енергії в елементах динамічних систем - Ловейкін В. Човнюк Ю. Ловейкін А.
 13. Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці - Гавриш А. Роїк Т. Киричок П. Зигуля С. Олійник В.
 14. Статистичний метод визначення розподілу показників якості поверхонь, оброблених у товщі газотермічних покриттів на різних глибинах - Щехорський А. Кравченко М. Козаков О. Полонський Л.
 15. Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях - Яненко О.
 16. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом - Паламар М. Пастернак Ю. Паламар А.
 17. Дослідження енергетичної ефективності світлових приладів для зовнішнього освітлення з різними джерелами світла - Костик Л. Поталіцин С.
 18. Дослідження ефективності алгоритмів навчання модифікованої нейронної мережі Елмана - Стрембіцький М.
 19. Конічний пластомір для дослідження реологічних властивостей керамічної маси - Панчук А. Мельник В.
 20. Математичне моделювання процесу відтиску біпористих середовищ, аналіз тиску в частинках та міжчастинковому просторі - Петрик М. Р. Воробйов Є. Михалик Д.
 21. Обгрунтування та дослідження математичної моделі сейсмічного сигналу в кореляційних системах з ортогональними фільтрами Лагера - Жаровський Р. Щербак Л.
 22. Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів - Лишук В. Селепина Й.
 23. Якісний аналіз системи рівнянь Ходжкіна–Хакслі електричної активності аксона на основі класифікаційних правил - Марценюк В. Майхрук З.
 24. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми - Михайлишин М. Шаблій О. Король О.
 25. Видавництво

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.