logo logo

 1. Зміст
 2. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів
 3. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів
 4. Вплив концентраторів напружень на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин
 5. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів
 6. Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої сили
 7. Чисельний розв’язок плоских динамічних задач теорії підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях
 8. Термопружна поведінка безмежного термочутливого трискладового тіла за дії об’ємного джерела тепла
 9. Напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластинки з коловим розрізом
 10. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах
 11. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах
 12. Застосування методу енергетичного балансу для оцінювання розсіювання енергії в елементах динамічних систем
 13. Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці
 14. Статистичний метод визначення розподілу показників якості поверхонь, оброблених у товщі газотермічних покриттів на різних глибинах
 15. Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях
 16. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом
 17. Дослідження енергетичної ефективності світлових приладів для зовнішнього освітлення з різними джерелами світла
 18. Дослідження ефективності алгоритмів навчання модифікованої нейронної мережі Елмана
 19. Конічний пластомір для дослідження реологічних властивостей керамічної маси
 20. Математичне моделювання процесу відтиску біпористих середовищ, аналіз тиску в частинках та міжчастинковому просторі
 21. Обгрунтування та дослідження математичної моделі сейсмічного сигналу в кореляційних системах з ортогональними фільтрами Лагера
 22. Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів
 23. Якісний аналіз системи рівнянь Ходжкіна–Хакслі електричної активності аксона на основі класифікаційних правил
 24. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми
 25. Видавництво

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.