logo logo

 1. Титулка та редакційна сторінка
 2. Зміст
 3. Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом
 4. Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини
 5. Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем
 6. Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок
 7. Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті
 8. Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень
 9. Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми
 10. Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів
 11. Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору
 12. Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями
 13. Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу
 14. Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень
 15. Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації
 16. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів
 17. Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву
 18. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень
 19. Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем
 20. Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра
 21. Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності
 22. Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла
 23. Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків
 24. Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS
 25. Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі
 26. Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS)
 27. До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.