logo
 

logo
logo

 1. Титулка та редакційна сторінка
 2. Зміст
 3. Біфуркаційна стійкість сферичних оболонок при розсіяному тріщинотворенні в матеріалі зсувом - Бабич Д. В. Дородних Т. І.
 4. Поширення хвиль Лемба у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром ідеальної стисливої рідини - Багно О. М. Багно І. М.
 5. Контактна взаємодія прорізної оболонки з деформівним заповнювачем - Бедзір О. О.
 6. Вимушені коливання п’єзокерамічних циліндричних оболонок - Безверхий O. І. Карлаш В. Л. Зінчук Л. П.
 7. Моделювання температурного поля в частково відшарованому термобар’єрному покритті - Хапко Б. С. Мартиняк Р. М. М
 8. Визначення напружень біля тріщин у пластинках на основі інтегральних рівнянь відносно стрибків переміщень - Соляр Т. Я.
 9. Контактна задача про зношування пружної півплощини штампами канонічної форми - Сачук Ю. В. Максимук О. В.
 10. Згин ізотропної пластини з квадратною жорсткою шайбою і прямолінійною наскрізною тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів - Опанасович В. Слободян М. Бедрій В. Я.
 11. Вплив залишкових деформацій на контактну взаємодію жорсткого штампа та пружного півпростору - Панчук О. І. Шелестовський Б. Г. Габрусєв Г. В.
 12. Контактна задача для двох попередньо напружених циліндричних співвісних штампів і шару з початковими (залишковими) напруженнями - Максимчук Д. М.
 13. Напружено-деформований стан пружно-пластичних лінійно зміцнюваних пластин з двома перпендикулярними розрізами за всебічного розтягу - Кузь І. С. Кузь О. Н. Пиз Н. Я.
 14. Початкове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень - Кравчишин О. З.
 15. Cтруктура і корозійна стійкість композиційних матеріалів Сu-Mo-Zr-Y, отриманих методом електронно-променевого випаровування-конденсації - Гречанюк В. Г. Чорновол В. О. Старостіна О. В. Куліченко В. А.
 16. Вплив технології силікоборування керамічних матеріалів на властивості захисних покриттів - Ковбашин В. І. Бочар І. Й. 
 17. Вплив термічної обробки у середовищі водню на магнітострикцію залізо-кобальтового сплаву - Замора Я. П.
 18. Моделювання оптичних характеристик структур епоксикомпозитів параметрами операторних перетворень - Добротвор І. Г. Стухляк Д. П. Каплун А. В.
 19. Уніфікація дослідження напружено-деформованого стану несучих конструктивних систем - Попович П. В. Сташків М. Я. Довбуш Т. А.
 20. Підвищення точності вимірювання нахилу опорно-поворотної платформи антенної системи за допомогою mems акселерометра - Мальований П. І. Паламар Я. М. Паламар М. І.
 21. Аналіз коливальних контурів резонансного інвертора в режимі джерела потужності - Лупенко А. М.
 22. Електромагнітна сумісність енергоощадних джерел світла - Костик Л. М. Осадца Я. М. Липовецький М. М.
 23. Оптимізація розміщення приладів освітлення спортивних майданчиків - Мушак А. Я.
 24. Удосконалений метод кластеризації станів комп’ютерної техніки K-MEANS - Савчук Т. Петришин С.
 25. Розрахунок температури запалювання композиційних матеріалів при високотемпературному синтезі - Онищук О. О.
 26. Відновлено роботу технічного комітету №13 з навчання і тренінгів європейської асоціації з цілісностей конструкцій (ESIS)
 27. До 80-річчя з дня народження професора О. Шаблія

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.