logo
 

logo
logo

 1. Титулка та редакційна сторінка
 2. Зміст
 3. Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів - Сулим Г. Т. Опанасович В. К. Яцик І. М.
 4. Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд - Силованюк В. П. Ревенко А. В. Ліснічук А. Є.
 5. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів - Сяський А. О. Шевцова Н. В.
 6. Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість - Кречковська Г. В. Студент О. З. Бабій Л. О.
 7. Оцінювання негативних побічних ефектів, спричинених антикорозійними профілактичними речовинами - Карускевич М. В. Маслак Т. П. Линник О. І. Олексюк В. М.
 8. Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями - Пороховський В. В. Пороховський Ю. В. Залуцький Ю. В.
 9. Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем - Попадюк І. Й. Шацький І. П. Шопа В. М.
 10. Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах - Побережний Л. М. Присліпська Г. М.
 11. Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску - Побережний Л. М. Побережна Л. Я.
 12. Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів - Ліснічук А. Є. Івантишин Н. А. Юхим Р. Я.
 13. Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях - Ковальчук Я. О. Шингера Н. Я. Качка О. І.
 14. Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні - Мариненко С. Ю. Коваль І. В. Бодрова Л. Г. Крамар Г. М.
 15. Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля - Почапський Є. П. Мельник Н. П.
 16. Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини - Ліманський І. В. Кравчук Р. В.
 17. Визначення вібродіагностичних параметрів наявності «дихаючої» тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу - Синенко Є. О.
 18. Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання - Ловейкін В. С. Човнюк Ю. В. Ляшко А. П.
 19. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами - Ляшук О. Л. Рогатинська О. Р. Пелешок Т. М. Любачівський Р. О.
 20. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером - Гевко Б. М. Мельничук А. Л. Шуст І. М.
 21. Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів - Клендій В. М. Гевко І. Б.
 22. Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні - Лупенко А. М. Паламар М. І.
 23. Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів - Костик Л. М. Поталіцин С. Ю.
 24. Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд - Степанченко О. М. Мартинюк П. М. 
 25. IV міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» -
 26. XIV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування
 27. Список авторів та вимоги
 28. Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів - Дудик М. В. Феньків В. М.
 29. Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України - Рудь В. Д. Савюк І. В. Самчук Л. М. Повстяна Ю. С.

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.