logo logo

 1. Титулка та редакційна сторінка
 2. Зміст
 3. Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів
 4. Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд
 5. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів
 6. Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість
 7. Оцінювання негативних побічних ефектів, спричинених антикорозійними профілактичними речовинами
 8. Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями
 9. Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем
 10. Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах
 11. Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску
 12. Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів
 13. Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях
 14. Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні
 15. Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля
 16. Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини
 17. Визначення вібродіагностичних параметрів наявності «дихаючої» тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу
 18. Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання
 19. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами
 20. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером
 21. Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів
 22. Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні
 23. Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів
 24. Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд
 25. IV міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування»
 26. XIV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування
 27. Список авторів та вимоги
 28. Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів
 29. Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.