logo
 

logo
logo

 1. Поширення хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини - Багно О. М. 
 2. Розподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром - Шевцова Н. В. Сяський А. О.
 3. Зона деструкції біля вершини міжфазної тріщини при переважаючих розтягувальних навантаженнях - Дудик М. В.
 4. Оцінювання вогнетривкості елементів конструкцій з урахуванням нелінійності процесів їх деформування - Дробенко Б. Д. Бурик О. О.
 5. Резонансні радіальні коливання п’єзокерамічних циліндрів та куль з урахуванням електромеханічних втрат - Безверхий О. І. Григорєва Л. О. Григорєв С. А.
 6. Врахування взаємодії середовище-трубопровід при аналізі власних частот трубопровідної системи - Дубик Я. Р. Ориняк І. В.
 7. Аналіз динаміки трирізцевих головок з пружними напрямними і електромагнітними приводами - Луців І. В. Шарик В. М. Стахурський О. О. Дячук Д. С.
 8. Енергетично інтегральний метод оцінки ресурсу роботи несучих систем мобільних сільськогосподарських машин - Рибак Т. І. Орищин О. Г. Довбуш Т. А. Довбуш А. Д. 
 9. Обгрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом - Гевко Р. Б. Дзядикевич Ю. В. Ткаченко І. Г. Залуцький С. З.
 10. До питання про граничні пластичні деформації заготовок із чавуну, оброблених деформувальним протягуванням - Немировський Я. Б. Чернявський О. В. Єрьомін П. М. Цеханов Ю. О.
 11. Особливості оброблення статистичних даних при випробуваннях ізоляції емальованих електричних проводів - Євтух П. С. Вакуленко О. О. 
 12. Оптимізація орієнтації струминного захоплювального пристрою в процесі маніпулювання по прямій траєкторії - Михайлишин Р. І. Проць Я. І. Савків В. Б. 
 13. Дослідження методичної похибки при вимірюванні середнього енергоспоживання мікроконтролерів - Осолінський О. Р. 
 14. Метод скінченних елементів у просторовій задачі фільтраційної консолідації ґрунтів з тонкими напівпроникними включеннями в умовах впливу теплосолеперенесення - Чуй Ю. В. Мартинюк П. М. 
 15. Спосіб покращення збіжності рядів Фур’є та його застосування для числового обернення перетворення Лапласа - Соляр Т. Я.
 16. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія
 17. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія
 18. Видавнича сторінка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.