logo logo

 1. Поширення хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини
 2. Розподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром
 3. Зона деструкції біля вершини міжфазної тріщини при переважаючих розтягувальних навантаженнях
 4. Оцінювання вогнетривкості елементів конструкцій з урахуванням нелінійності процесів їх деформування
 5. Резонансні радіальні коливання п’єзокерамічних циліндрів та куль з урахуванням електромеханічних втрат
 6. Врахування взаємодії середовище-трубопровід при аналізі власних частот трубопровідної системи
 7. Аналіз динаміки трирізцевих головок з пружними напрямними і електромагнітними приводами
 8. Енергетично інтегральний метод оцінки ресурсу роботи несучих систем мобільних сільськогосподарських машин
 9. Обгрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом
 10. До питання про граничні пластичні деформації заготовок із чавуну, оброблених деформувальним протягуванням
 11. Особливості оброблення статистичних даних при випробуваннях ізоляції емальованих електричних проводів
 12. Оптимізація орієнтації струминного захоплювального пристрою в процесі маніпулювання по прямій траєкторії
 13. Дослідження методичної похибки при вимірюванні середнього енергоспоживання мікроконтролерів
 14. Метод скінченних елементів у просторовій задачі фільтраційної консолідації ґрунтів з тонкими напівпроникними включеннями в умовах впливу теплосолеперенесення
 15. Спосіб покращення збіжності рядів Фур’є та його застосування для числового обернення перетворення Лапласа
 16. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія
 17. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія
 18. Видавнича сторінка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.