logo logo

 1. Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонок
 2. Чисельна реалізація ймовірнісної моделі композиційного матеріалу з урахуванням еволюції пошкодження при високих швидкостях удару
 3. Дослідження контактної взаємодії попередньо напружених штампа, шару та основи без урахування сили тертя
 4. Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток
 5. Розв’язок оберненої задачі коливань неоднорідного стержня
 6. Передача навантаження від нескінченного стрингера до двох затиснених по одному краю однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями
 7. Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами
 8. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах
 9. Методи оцінювання несучої здатності металевих гофрованих конструкцій
 10. Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації
 11. Вплив бору на формування ефективної структури бунтового прокату і підвищення його технологічної пластичності при волочінні
 12. Інтерпретація залежності енергії когезії та температури плавлення перехідних 3d-металів від атомного номера
 13. Рентгенографічний фазовий аналіз металополімерів на основі ароматичного поліаміду
 14. Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів
 15. Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин
 16. Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів
 17. Неруйнівний елементарний аналіз сталі 30 після борування, сучасним обладнанням для контролю якості матеріалу
 18. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України
 19. Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії
 20. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.