logo
 

logo
logo

 1. Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонок - Ясній П. В. Пиндус Ю. І. Гудь М. І.
 2. Чисельна реалізація ймовірнісної моделі композиційного матеріалу з урахуванням еволюції пошкодження при високих швидкостях удару - Астанін В. В.
 3. Дослідження контактної взаємодії попередньо напружених штампа, шару та основи без урахування сили тертя - Ярецька Н. О. Рудницький В. Б.
 4. Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток - Черв’яков М. О. Пиндус Ю. Фостик В. Б.
 5. Розв’язок оберненої задачі коливань неоднорідного стержня - Юрченко М. Є.
 6. Передача навантаження від нескінченного стрингера до двох затиснених по одному краю однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями - Діхтярук М. М.
 7. Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами - Лучко Й. Гайда О. М. Пенцак А. Я.
 8. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах - Ковальчук В. В. Шингера Н.
 9. Методи оцінювання несучої здатності металевих гофрованих конструкцій - Лучко Й. Й. Ковальчук В. В.
 10. Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації - Панчук О. І.
 11. Вплив бору на формування ефективної структури бунтового прокату і підвищення його технологічної пластичності при волочінні - Парусов Е. В. Сичов С. Ю. Губенко С. І. Амбражей М. Ю.
 12. Інтерпретація залежності енергії когезії та температури плавлення перехідних 3d-металів від атомного номера - Дідух Л. Д.
 13. Рентгенографічний фазовий аналіз металополімерів на основі ароматичного поліаміду - Буря О. І. Єрьоміна К. А. Рибак Т. І.
 14. Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів - Рещенко І. О.
 15. Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин - Сасов О. О. Коробочка О. М. Сичов С. Ю.
 16. Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів - Шматко Д. З. Скорняков Е. С. Авер’янов В. С. Коровкін А. А.
 17. Неруйнівний елементарний аналіз сталі 30 після борування, сучасним обладнанням для контролю якості матеріалу - Чернета О. Г. Волощук Р. Г. Середа Б. П. Лаврик О. С.
 18. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України - Капустянський А. О. Варламов Г. Б.
 19. Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії - Яненко О. П. Шевченко К. Ткачук Р. А. Кузь В. І.
 20. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.