logo
 

logo
logo

 1. Експериментальне і ймовірнісне чисельне моделювання удару волоконнозміцнених композитів при високих і низьких швидкостях - Астанін В. Щегель Г.
 2. Інтегральні рівняння для термопружного анізотропного біматеріалу із когерентним інтерфейсом високої теплопровідності - Сулим Г. Т. Пастернак Я. М. Томашівський М.
 3. Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні - Підгурський М. Рудяк Ю. Войтович Л. Кущак О.
 4. Теплове руйнування тривимірної в’язкопружної циліндричної панелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених резонансних коливаннях - Карнаухов В. Козлов В. Умрихін І. Січко В.
 5. Передача обертального моменту від системи жорстких штампів до контуру кругового отвору в нескінченній пластинці - Сяський В.
 6. Дослідження впливу гартувального масла на мікроструктуру і механічні властивості термооброблювальної сталі 34 CrMo 4 - Собчак У. Адріан Г.
 7. Механічні характеристики сплаву γ -TiAl після дробеструменевої обробки - Бердова-Бушура О. Михаленков К.
 8. Модульне 3D моделювання процесу двостороннього шліфування торців кругами з конічними калібруючими ділянками - Кальченко В. Слєднікова О. Кальченко Д.
 9. Метод побудови системи навігації автономного мобільного робота із використанням елементів нечіткої логіки - Паламар М. І. Поіхало А. Стрембіцький М. О. Стрембіцький В.
 10. Багатоканальний цифровий корелятор при пріоритетному розміщенні одного з приймачів акустичних сигналів - Трембач Р. Б. Трембач Б. Кочан Р.
 11. Теоретичний аналіз теплового режиму світлодіода з просторово розділеними джерелом тепла та джерелом холоду - Закордонець В. Кутузова Н.
 12. Силові пристрої електроніки на основі пєзоелектричних елементів: сучасний стан та перспективи - Медвідь В. Р. Шкодзінський О. К. Белякова І. В. Медвідь В.
 13. Математичне моделювання випромінювання світлодіодa в системi медичної діагностики - Бачинський М. Стоянов Ю. Яворський Б. І.
 14. Метод квадратичної інтерполяції дискретної функції ритму циклічного сигналу із визначеною сегментною структурою - Литвиненко Я.
 15. Аналітично-імітаційне моделювання впливу транспортних засобів на екологічну ситуацію в україні та шляхи її поліпшення - Прилипко О. Овезгельдиєв А.
 16. Послідовності напівгруп нелінійних операторів та їх застосування для дослідження задачі коші для рівняння параболічного типу - Яременко М.
 17. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.