logo logo

 1. Експериментальне і ймовірнісне чисельне моделювання удару волоконнозміцнених композитів при високих і низьких швидкостях
 2. Інтегральні рівняння для термопружного анізотропного біматеріалу із когерентним інтерфейсом високої теплопровідності
 3. Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні
 4. Теплове руйнування тривимірної в’язкопружної циліндричної панелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених резонансних коливаннях
 5. Передача обертального моменту від системи жорстких штампів до контуру кругового отвору в нескінченній пластинці
 6. Дослідження впливу гартувального масла на мікроструктуру і механічні властивості термооброблювальної сталі 34 CrMo 4
 7. Механічні характеристики сплаву γ -TiAl після дробеструменевої обробки
 8. Модульне 3D моделювання процесу двостороннього шліфування торців кругами з конічними калібруючими ділянками
 9. Метод побудови системи навігації автономного мобільного робота із використанням елементів нечіткої логіки
 10. Багатоканальний цифровий корелятор при пріоритетному розміщенні одного з приймачів акустичних сигналів
 11. Теоретичний аналіз теплового режиму світлодіода з просторово розділеними джерелом тепла та джерелом холоду
 12. Силові пристрої електроніки на основі пєзоелектричних елементів: сучасний стан та перспективи
 13. Математичне моделювання випромінювання світлодіодa в системi медичної діагностики
 14. Метод квадратичної інтерполяції дискретної функції ритму циклічного сигналу із визначеною сегментною структурою
 15. Аналітично-імітаційне моделювання впливу транспортних засобів на екологічну ситуацію в україні та шляхи її поліпшення
 16. Послідовності напівгруп нелінійних операторів та їх застосування для дослідження задачі коші для рівняння параболічного типу
 17. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.