logo
 

logo
logo

 1. Узагальнена модель взаємодії sh-хвилі із напруженим плоским шаром
 2. Влив корозійного середовища на циклічну довговічність таврових зварних з’єднань
 3. Згин пластини зі щілиною за наявності пластичних зон у її вершинах
 4. Вплив початкових деформацій товстої плити на її контактну взаємодію із параболічним штампом
 5. Обстеження збірно-монолітного перекриття будівлі початку ХХ ст. із застосуванням сучасних методів діагностики
 6. Конструювання вузлів зварних ферм із використанням ПК ANSYS
 7. Визначення раціональних конструкційних параметрів пристроїв для переробки полімерів
 8. Математична модель розвитку крайової тріщини при згині тонкостінного Z-подібного профілю
 9. Пропускна здатність комбінованого гвинтового транспортера-подрібнювача
 10. Моделювання впливу динаміки рудопостачання на енергоспоживання гірничо-збагачувального комбінату з позиції керування
 11. Пружні деформації й аномально висока ріжуча здатність струменя розчину полімеру
 12. Дослідження енергетичного потенціалу сонячного випромінювання в тернополі
 13. Шляхи економії паливно-енергетичних ресурсів у побуті
 14. Синтез цифрового радіоприймача для системи захищеного зв’язку із псевдовипадковим переналаштуванням робочої частоти
 15. Ідентифікація параметрів дипольної моделі джерела випромінювання у світлодіоді
 16. Робастна стійкість і оцінка функціонала якості лінійних дискретних систем з матричними невизначеностями

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.