logo logo

 1. Методика експериментальних досліджень вимушених коливань підсилених циліндричних оболонок
 2. Дослідження технологій покращення фізико-механічних і хімічних властивостей реакційно-спечених керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію
 3. Властивості електрошлакової сталі, переплавленої за біфілярною схемою з використанням твердого старту
 4. Дослідження взаємодії частинки абразивного робочого середовища при вібраційній обробці з оброблюваною поверхнею деталі
 5. Модифікація пластин ланок приводних роликових ланцюгів
 6. Теоретичні передумови зміцнення робочих поверхонь гвинтових робочих органів
 7. Обгрунтування параметрів гідравлічної запобіжної муфти
 8. Математична модель розвитку крайової тріщини при згині симетричних тонкостінних профілів
 9. Нормування сигналів вихрострумових перетворювачів для коректного їх порівняння
 10. Автоматизована система для опромінення біологічно активних точок людського організму
 11. Обчислення невласних інтегралів за власними елементами гібридного диференціального оператора ганкеля 1-го роду – (Конторовича-Лєбєдєва) 2-го роду – Лежандра 2-го роду – Фур’є на полярній осі
 12. Визначення інтенсивності неінтенсивного потоку світла після поширення через шарувате біологічне середовище
 13. Методика аналізу похибок вимірювального перетворення імпедансної спектроскопії з активацією негармонічними сигналами
 14. Представлення вузькосмугових радіосигналів із кутовою модуляцією в системах транкінгового радіозв’язку методом головних компонент
 15. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.