logo
 

logo
logo

НазваЧислове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон
НазваМоделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.