logo
 

logo
logo

НазваОцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.