logo
 

logo
logo

НазваПочаткове наближення для ітераційного розв’язування задачі поширення малих пружних збурень у тривимірному полі напружень

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.