logo
 

logo
logo

НазваМоделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів
НазваІмовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми
НазваОцінювання граничного стану моделі колектора пароперегрівника теплової електростанції за підходом R6

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.