logo
 

logo
logo

НазваМоделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів
НазваМетодика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.