logo
 

logo
logo

НазваЗадачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу
НазваМетоди комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.