logo
 

logo
logo

НазваЗастосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.