logo
 

logo
logo

НазваПослідовності напівгруп нелінійних операторів та їх застосування для дослідження задачі коші для рівняння параболічного типу

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.