Вісник ТНТУ — науковий журнал Тернопільського національного технічного університету
logo
 

logo
logo


Про нас

Вісник ТНТУ — науковий журнал Тернопільського національного технічного університету— приймає до друку наукові праці за напрямами:
     * Механіка та матеріалознавство
     * Машинобудування та автоматизація виробництва
     * Приладобудування та інформаційно-вимірювальні системи
     * Математичне моделювання. Математика.

Журнал (ISSN: 1727-7108) був індексований в списку наукових журналів ICI Journals Master List 2016.

Журнал засновано відповідно до ухвали вченої ради Тернопільського приладобудівного інституту під назвою "Вісник Тернопільського приладобудівного інституту" (свідоцтво про державну реєстрацію №190 серія TP від 06.02.1996 p.). У зв'язку з перейменуванням Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя на Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Постанова Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 р.) було перереєстровано "Вісник Тернопільського приладобудівного інституту" на "Вісник Тернопільського державного технічного університету" (свідоцтво про державну реєстрацію №221 серія TP від 16.05.1997 p.). У 2010 році у зв'язку з наданням університету статусу Національного здійснено державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України наукового журналу "Вісник Тернопільського національного технічного університету "(свідоцтво про державну реєстрацію №16861-5624ПР серія КВ від 10.06.2010 р. ). Журнал є науковим фаховим виданням з 1996 року. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1279 від 06.11.2014 р.  журнал перереєстровано як наукове фахове видання з усіх технічних наук.

Програмна мета та тематична спрямованість Вісника — поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок у механіці та матеріалознавстві; машинобудуванні та автоматизації виробництва; приладобудуванні та інформаційно-вимірювальних системах, математичному моделюванні, математиці.

Журнал виходить щоквартально у журнальному варіанті.
Електронні версії статей вісників ТНТУ з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії  ELARTU.
До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті можна переглянути тут.
 Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.