logo
 

logo
logo

 1. Зміст
 2. Моделювання НДС колектора пароперегрівача котла ТП-100 за комплексного термомеханічного навантаження методом скінченних елементів - Ясній О. Пиндус Ю.
 3. Дослідження КІН двох взаємодіючих поверхневих півеліптичних тріщин методом скінченних елементів - Ясній П. Підгурський І.
 4. Визначення тривимірного напруженого стану багатошарового циліндра - Ревенко В.
 5. Дослідження термопружного стану контактуючих термочутливих півпросторів з тепловиділеннями на межі дотику - Попович В. Вовк О.
 6. Вплив мікроорганізмів на корозію підземних металоконструкцій - Полутренко М. Крижанівський Є. Побережний Л. Марущак П. Бусько Б. Данилюк І.
 7. Моделювання росту втомної тріщини в сплаві д16т методом скінченних елементів - Ясній П. В. Пиндус Ю. І. Галущак О.
 8. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту - Окрепкий Б. Шелестовська М.
 9. Деформування зварної будівельної ферми при статичних навантаженнях - Ковальчук Я. Шингера Н. Рибачок О.
 10. Врахування малоциклових навантажень при розрахунку підсилених згинальних залізобетонних елементів - Конончук О.
 11. Оптимізація вмісту і природи інґредієнтів епоксидної матриці за її властивостями - Букетов А. Браїло М.
 12. Деградація металу труб під час тривалого транспортування аміаку - Архипов О.
 13. Методологічні та конструктивно-технологічні аспекти розроблення адаптованих коренезбиральних машин - Барановський В. Підгурський М. Паньків М.
 14. Характеристики подач і зусиль при тонкому точінні багаторізцевими головками - Луців І. Шарик В.
 15. Вплив динамічного процесу на напружений стан шнека - Гевко Ів.
 16. Дослідження ступеня пластичного деформування присаджувального матеріалу при електроконтактному наплавленні порошковим дротом - Волков Д.
 17. Обґрунтування економічної ефективності використання конвеєрів при транспортуванні насіннєвого матеріалу по криволінійних траєкторіях - Гевко Ів. Ляшук О. Тарасюк Ю.
 18. Аналіз геометричної моделі процесу фрезерування внутрішніх замкових різей - Шанайда В. Скляров Р. Редько О.
 19. Застосування методу парціальних прискорень для оцінювання керованості автомобілів - Клец Д.
 20. Навколокатодні процеси в люмінесцентних лампах - Тарасенко М. Коваль В.
 21. Порівняльне оцінювання розроблених інформаційних технологій для сучасних систем комп’ютерного зору - Грицик В. Пастух О.
 22. Мікроконтролерна система діагностики для оцінювання двигуна Стірлінга - Боровік Б. Карпінська О.
 23. Засади стратегічної безпеки системи “об’єкт – інформаційна технологія” - Микитин Г.
 24. Моделювання процесів дифузійного перенесення хрому в багатокомпозитиних оксидних наноплівках - Петрик М. Р. Михалик Д. М. Петрик О. Бабій Н.
 25. Математичне моделювання процесу солепереносу при фільтрації та вологопереносі в насичено-ненасиченому ґрунтовому масиві за наявності рухомої вільної поверхні - Власюк А. Цвєткова Т.
 26. Модельні сингулярно збурені задачі процесів відбору ґрунтового тепла - Бомба А. Сидорчук Б. Присяжнюк О.
 27. Задачі ідентифікації характеристик середовища і параметрів квазіідеального процесу за умов їх взаємовпливу - Гладка О.
 28. Метод умовних найменших квадратів дослідження поліноміальних регресійних моделей без вільного члена - Єрьоменко В. Кочан О.
 29. Застосування теорем існування для моделювання періодичних розв’язків загальних крайових періодичних задач для лінійного неоднорідного гіперболічного рівняння другого порядку - Хома-Могильська С.

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.