logo logo

 1. Зміст
 2. Дослідження НДС силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу
 3. Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами
 4. Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями
 5. Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонці
 6. Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщин
 7. Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталі
 8. Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина
 9. Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня
 10. Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми
 11. Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів
 12. Вплив високомодульних силікатів на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 у водогінній воді
 13. Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену
 14. Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу
 15. Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуванням
 16. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин
 17. Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тисках
 18. Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла
 19. Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій
 20. Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунту
 21. Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресії
 22. Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми
 23. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.