logo
 

logo
logo

 1. Зміст
 2. Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т - Ясній П. В. Пиндус Ю. І. Фостик В. Б.
 3. Експериментальна методика дослідження особливостей розповсюдження та зупинки тріщини в дискових зразках при термошоці - Панасенко О. В. Кондряков Є. О. Харченко В. В. Жмака В. М. Кондратенко І. С. Мішкін А. М. Філатов В. Е.
 4. Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору - Габрусєв Г. В. Панчук О. І. Шелестовський Б. Г.
 5. Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалів - Родічев Ю. Я.
 6. Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини - Ліманський І. В. Кравчук Р. В.
 7. Напружений стан ортотропної оболонки з двома колінеарними тріщинами різної довжини за дії згинального навантаження на розрізах - Довбня К. М. Шевцова Н. А.
 8. Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання - Сулим Г. Т. Колодій Ю. О. Турчин І. М.
 9. Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів - Пустовой В. М. Рещенко І. О. Звірко О. І.
 10. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання - Ракоча І. І. Валяшек В. Б.
 11. Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя - Піскозуб Л. Г. Піскозуб Й. З. Сулим Г. Т.
 12. Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити - Штефан Т. О.
 13. Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю - Юхим Р. Я. Івантишин Н. Ліснічук А.
 14. Якість точіння багаторізцевими головками з пружними напрямними й електромагнітним приводами - Луців І. В. Шарик В. М.
 15. Планування експерименту руйнування кристалічних структур потоками індуктивної плазми - Терентьєв О. М. Клещов А. Й. Гонтарь П. А.
 16. Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки - Бабій М. В. Бабій А. В.
 17. Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин - Сасов О. О.
 18. Методика статистичної обробки результатів неруйнівного контролю - Шматко Д. З. Кочнева О. В.
 19. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» - Завірохін І. Г. Завірохін O. М.
 20. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» - Завірохін І. Г. Завірохін O. М.
 21. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» - Завірохін І. Г. Завірохін O. М.
 22. Комп’ютерне моделювання характеристик дроселя планарної системи люмінесцентної лампи - Андрійчук В. А. Наконечний М. С. К
 23. Формування характеристичної кривої натрієвої лампи високого тиску електронним пускорегулювальним апаратом - Лупенко А. М.
 24. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів - Крепич С. Я.
 25. Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій - Навроцька К. С. Злепко С. М. Тимчик С. В.
 26. Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень - Назарчук З. Т. Кулинич Я. П. Стаднік Т. М.
 27. Метод дослідження багатосолітонних розв’язків рівнянь типу кортевега де-вріза на основі Т-представлень - Бомба А. Я. Турбал Ю. В.
 28. Математичне моделювання процесів витіснення нафти в неоднорідних пластах із урахуванням впливу капілярних сил - Ярощак С. В.
 29. Аналітичний метод визначення теплових стаціонарних полів у шаруватих конструкціях - Бойко С. Б. Величко О. В.
 30. Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі - Цуприк Г. Б. Щербак Л. М.
 31. Математична модель неізотермічного адсорбційного масопереносу в нанопористих каталізаторах - Петрик М.
 32. Визначення температурного поля в системі тіл циліндр–шар - Окрепкий Б. С. Шелестовський Б. Г.
 33. Дідух Леонід Дмитрович
 34. Гевко Богдан Матвійович
 35. Термомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану - Сулим Г. Т. Пир'єв С. Ю.

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.