logo logo

 1. Зміст
 2. Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т
 3. Експериментальна методика дослідження особливостей розповсюдження та зупинки тріщини в дискових зразках при термошоці
 4. Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору
 5. Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалів
 6. Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини
 7. Напружений стан ортотропної оболонки з двома колінеарними тріщинами різної довжини за дії згинального навантаження на розрізах
 8. Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання
 9. Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів
 10. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання
 11. Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя
 12. Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити
 13. Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю
 14. Якість точіння багаторізцевими головками з пружними напрямними й електромагнітним приводами
 15. Планування експерименту руйнування кристалічних структур потоками індуктивної плазми
 16. Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки
 17. Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин
 18. Методика статистичної обробки результатів неруйнівного контролю
 19. Основні принципи конструювання «умовних механізмів»
 20. Основні принципи конструювання «умовних механізмів»
 21. Основні принципи конструювання «умовних механізмів»
 22. Комп’ютерне моделювання характеристик дроселя планарної системи люмінесцентної лампи
 23. Формування характеристичної кривої натрієвої лампи високого тиску електронним пускорегулювальним апаратом
 24. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів
 25. Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій
 26. Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень
 27. Метод дослідження багатосолітонних розв’язків рівнянь типу кортевега де-вріза на основі Т-представлень
 28. Математичне моделювання процесів витіснення нафти в неоднорідних пластах із урахуванням впливу капілярних сил
 29. Аналітичний метод визначення теплових стаціонарних полів у шаруватих конструкціях
 30. Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі
 31. Математична модель неізотермічного адсорбційного масопереносу в нанопористих каталізаторах
 32. Визначення температурного поля в системі тіл циліндр–шар
 33. Дідух Леонід Дмитрович
 34. Гевко Богдан Матвійович
 35. Термомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.