logo logo

 1. Титульна
 2. Зміст
 3. Згин пластини рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів
 4. Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення
 5. Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації
 6. Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів
 7. Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи
 8. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин
 9. Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки
 10. Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями
 11. Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі
 12. Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні
 13. Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі
 14. Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі
 15. Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин
 16. Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах
 17. Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл
 18. Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів
 19. Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти
 20. Синтез способів навивання гвинтових заготовок
 21. Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон
 22. Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача)
 23. Видавнича сторінка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.