logo
 

logo
logo

 1. Титульна
 2. Зміст
 3. Згин пластини рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів - Сулим Г. Т. Опанасович В. К. Яцик І. М.
 4. Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення - Андрейків О. Є. Кухар В. З. Долінська І. Я.
 5. Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації - Свірська Л. М. Кречковська Г. В. Студент О. З.
 6. Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів - Полутренко М. С. Побережний Л. Я. Станецький А. І.
 7. Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи - Вировой В. М. Суханов В. Г. Коробко О. О. Башинський О. І.
 8. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин - Опанасович В. К. Слободян М. С.
 9. Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки - Слободян З. В. Хабурський Я. М. Максимів О. В.
 10. Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями - Юхимець П. С. Гопкало О. П. Гопкало О. Є.
 11. Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі - Греділь М. І.
 12. Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні - Бабій Л. О.
 13. Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі - Тинчук С. О.
 14. Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі - Січко В. М.
 15. Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин - Барановський В. М.
 16. Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах - Колеснікова Т. М.
 17. Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл - Стрілець О. Р.
 18. Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів - Струтинський С. В. Гуржій А. А.
 19. Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти - Клендій О. М.
 20. Синтез способів навивання гвинтових заготовок - Гевко І. Б. Катрич О. В.
 21. Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон - Петрик М. Р. Михалик Д. М.
 22. Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача) - Медвідь Н. В. Мартинюк П. М.
 23. Видавнича сторінка

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.