logo logo

 1. Ймовірнісне моделювання фізичних процесів пошкодження пластин із волоконнозміцнених композитів при динамічному навантаженні
 2. Використання спеціальних елементів мсе до розв'язування задач механіки руйнування
 3. Контактна взаємодія параболічного штампа із попередньо напруженою плитою, закріпленою на жорсткій основі
 4. Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки
 5. Комп’ютерне моделювання напружень у зварній фермі
 6. Перспективні напрями підвищення жаростійкості керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену
 7. Експериментальні дослідження зони деформування адаптивних затискних елементів токарних кулачкових патронів
 8. Дослідження металу пробивних і обрізних штампів наплавленого безвольфрамовою швидкорізальною сталлю типу 100х4м5ф2(zr)
 9. Інструмент для вібраційного обкочування внутрішніх циліндричних поверхонь і методика визначення його конструктивних параметрів
 10. Поздовжньо-кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання
 11. Дослідження технологічного процесу виготовлення і калібрування гвинтових робочих органів
 12. Алгоритм оптимізації скорочення часу обчислень
 13. Порівняльний аналіз математичних моделей сигналів та процесів циклічної структури
 14. Робастна стійкість лінійних керованих систем з матричними невизначеностями
 15. Нотатки та видавничі сторінки

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.