logo
 

logo
logo

НазваЗгин пластини рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів
НазваДвобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів
НазваКвазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання
НазваПоздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя
НазваТермомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану
НазваГраничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями
НазваІнтегральні рівняння для термопружного анізотропного біматеріалу із когерентним інтерфейсом високої теплопровідності

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.