logo
 

logo
logo

НазваРозподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром
НазваЗастосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.