logo
 

logo
logo

НазваНеполіноміальні моделі квантової теорії поля в евклідовому підході

Всі права захищено © 2016. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.