logo logo


Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла

НазваМоделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла
Назва англійськоюModeling of light divice with non-point light source
Автори531.198
Бібліографічний описАндрійчук В. Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла / В. Андрійчук, С. Поталіцин // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 73. — № 1. — С 201-208. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description:Andriychuk V. Modeling of light divice with non-point light source / V. Andriychuk, S. Potalitcyn // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 73. — No 1. — P 201-208. — (instrument engineering and information-measuring systems).
УДК

628.94.001.57

Ключові слова

світловий прилад
джерело світла
світловий вектор
сила світла
фотометричне тіло
light device
light source
light vector
luminous intensity
photometric body

За умови високих вимог до якості освітлення та енергозбереження, установки зовнішнього освітлення, для забезпечення цих показників необхідно переоснастити високоефективними світловими приладами (СП) із енергозберігаючими джерелами світла (ДС). Використання світильників на основі таких ДС вимагає нових підходів до проектування СП. На відміну від джерел світла, представлених у вигляді точкового або лінійного світного тіла, при розрахунку даних світлових приладів необхідно враховувати геометричні розміри випромінювача. Це дозволить покращити світлові характеристики спроектованих світильників. Розроблено програму для побудови світлорозподілу джерела світла із заданими геометричними параметрами в середовищі MatLab. Побудову поверхні відбивача здійснено методом трансформації фотометричного тіла ДС у фотометричне тіло світлового приладу.
The usage of energy-efficient light sources (LS) is offered for providing high quality illumination and energy efficiency of outdoor lighting installations. Exploitation of the illuminators basing on such LS requires new approaches in the light devices (LD) designing. On the contrary to the light sources presented as spot or linear luminous body the geometric size of the radiator calculating light devices data are taken into account. This allowed us to improve the light illuminators specifications. Two methods for light devices calculation are used: direct calculation and an inverse calculation. Most LD calculating methods do not take into account light distribution dissymmetry of the light sources. This reduces accuracy of the illuminator reflector calculations. The task of this paper is to develop calculation method for light devices with set geometric parameters and to create automatic calculating software of light devices with set initial parameters basing on the MatLab package. The photometrical body of specified LS at the first stage of our work was constructed. The light source as equally bright cylinder, which was determined by the equations, which make passible to characterize emitter position in space was presented. Light vector was the basic value measure, which characterized emitter luminous field. Emitter calculating was required to determine the distribution of the light source luminous intensity. The software was created basing on the MatLab package for calculating luminous intensity curve of light source. The photometrical body and luminous intensity curves were constructed in the meridian and equatorial planes of fluorescent lamp with emitting surface brightness L = 2000 cd / m 2 , diameter D = 0.02 м and length h = 0.1 m . - Calculation of the light device reflector with non-spot light source is: - - to determine the laws of the luminous intensity distribution from light sources; - - to find the distribution of the incident and reflected luminous flux; - - to design a form of reflecting surface, which provides the transformation of photometric light source body into specified photometric body.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.