logo logo
  

Про нас

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України №1301 від 15.10.2019 р., №1643 від 28.12.2019 р. та №582 від 24.04.2024 р. науковому фаховому журналу "Вісник ТНТУ" присвоєна категорія "Б".
Вісник ТНТУ — науковий журнал Тернопільського національного технічного університету— приймає до друку наукові праці за спеціальностями:
113 - Прикладна математика
121 - Інженерія програмного забезпечення
122 - Комп'ютерні науки та інформаційні технології
123 - Комп'ютерна інженерія
124 - Системний аналіз
125 - Кібербезпека
131 - Прикладна механіка
132 - Матеріалознавство
133 - Галузеве машинобудування
134 - Авіаційна та ракетнокосмічна техніка
136 - Металургія
152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка

192 - Будівництво та цивільна інженерія
 
ISSN: 2522-4433 Print
ISSN: 2522-4441 Online
Ідентифікатор друкованого медіа в реєстрі – R30-02465
 
Журнал з 2016 року індексований в списку наукових журналів ICI Journals Master List (Index Copernicus).

DOI: 10.33108/visnyk_tntu

Журнал засновано відповідно до ухвали вченої ради Тернопільського приладобудівного інституту під назвою "Вісник Тернопільського приладобудівного інституту" (свідоцтво про державну реєстрацію №190 серія TP від 06.02.1996 p.). У зв'язку з перейменуванням Тернопільського приладобудівного інституту імені Івана Пулюя на Тернопільський державний технічний університет імені Івана Пулюя (Постанова Кабінету Міністрів України №1563 від 30 грудня 1996 р.) було перереєстровано "Вісник Тернопільського приладобудівного інституту" на "Вісник Тернопільського державного технічного університету" (свідоцтво про державну реєстрацію №221 серія TP від 16.05.1997 p.). У 2010 році у зв'язку з наданням університету статусу Національного здійснено державну реєстрацію в Міністерстві юстиції України наукового журналу "Вісник Тернопільського національного технічного університету "(свідоцтво про державну реєстрацію №16861-5624ПР серія КВ від 10.06.2010 р. ). Журнал є науковим фаховим виданням з 1996 року. Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України №1279 від 06.11.2014 р.  журнал перереєстровано як наукове фахове видання з усіх технічних наук.

Програмна мета та тематична спрямованість Вісника — поширення інформації про нові наукові роботи та результати науково-дослідних розробок у механіці та матеріалознавстві; машинобудуванні та автоматизації виробництва; приладобудуванні та інформаційно-вимірювальних системах, математичному моделюванні, математиці.

Журнал виходить щоквартально у журнальному варіанті.
Електронні версії статей вісників ТНТУ з 2009 року розміщуються в інституційному репозитарії  ELARTU.
До друку приймаються статті з результатами власних оригінальних досліджень, що мають наукову і практичну значущість і не публікувалися досі. До друку не приймаються суто оглядові статті. Вимоги до оформлення статті можна переглянути тут.
Редколегія здійснює внутрішнє та зовнішнє рецензування статей.

Ліцензійні умови: автори зберігають авторське право, а також надають право журналу публікувати оригінальні наукові статті, що містять результати експериментальних і теоретичних досліджень і не знаходяться на розгляді для опублікування в інших віданнях. Всі матеріали поширюється на умовах ліцензії Creative Commons Attribution License International CC-BY, яка дозволяє іншим розповсюджувати роботу з визнанням авторства цієї роботи і першої публікації в цьому журналі.

Відкритий доступ: Журнал "Вісник ТНТУ" дотримується політики відкритого доступу (open access). Усі статті розміщуються безстроково і безкоштовно відразу після виходу номера. Повнотекстовий доступ в режимі реального часу до наукових статей журналу представлений на офіційному сайті журналу у розділі Архіви. Редакцією журналу було вжито заходів для забезпечення високих етичних та професійних стандартів, заснованих на Принципах прозорості і кращої практики наукових публікацій. .. Дивись розділ Публікаційна етика.


Статті журналу індексуються у науково-метричних базах Index Copernicus та Google Scholar

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.