logo logo


Редакційна колегія

Головний редактор журналу – Ясній Володимир Петрович, докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
scopus orcid v.iasnii@gmail.com

Заступник головного редактора – Кречковська Галина Василівна, докт. техн. наук, старший дослідник, провідний науковий дослідник відділу діагностики корозійно-водневої деградації матеріалів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України
scopus orcid krechkovskahalyna@gmail.com

Відповідальний секретар – Окіпний Ігор Богданович, канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна
scopus orcid i.okipnyi@gmail.com

 1. Александер Марек Богуслав - докт. техн. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету ім. І.  Пулюя, Україна
  scopus orcid

 2. Барановський Віктор Миколайович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid baranovskyvm@ukr.net
 3. Бодрова Людмила Гордіївна - канд. техн. наук, доцент, професор кафедри будівельної механіки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid liudmila@tntu.edu.ua
 4. Гомон Святослав Святославовичдокт. техн. наук, доцент, професор кафедри міського будівництва та господарства Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
  scopus orcid slavagomon@ukr.net
 5. Гомон Святослав Степанович - докт. техн. наук, доцент, професор кафедри промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
  scopus orcid s.s.homon@nuwn.edu.ua
 6. Грицюк Юрій Іванович - докт. техн. наук, професор, професор кафедри програмного забезпечення Націанального унівесритету "Львівська політехніка", Україна
  scopus orcid yurii.i.hryrsiuk@lpnu.ua
 7. Дорожовець Михайло Миронович - докт. техн. наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальних технологій, Інституту комп’ютерних технологій, автоматики та метрології, Національного університету «Львівська політехніка», Україна
  scopus orcid  dorozhovets@polynet.lviv.ua
 8. Дзюра Володимир Олексійович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна 
  scopus orcid volodymyrdzyura@gmail.com
 9. Івахів Орест Васильович - докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Національний університет "Львівська політехніка", Україна
  scopus orcid oresti@polynet.lviv.ua
 10. Карпінський Микола Петрович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid mpkarpinski@gmail.com
 11. Клименко Євгеній Володимирович - докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри залізобетонних конструкцій та транспортних споруд Одескої академії будівництва та архітектури, Україна
  scopus orcid klymenko@odaba.edu.ua
 12. Корченко Олександр Григорович - докт. техн. наук, професор, професор кафедри безпеки інформаційних технологій Національного авіаційного університету, Україна
  scopus orcid icaocentre@nau.edu.ua
 13. Кушнір Роман Михайлович – академік НАН України, докт. фіз.-мат. наук, професор, директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
  scopus orcid dyrector@iapmm.lviv.ua
 14. Кочан Орест Володимирович - докт. техн. наук, професор кафедри інформаційно-вимірювальної техніки Національного університету «Львівська політехніка», Україна
  scopus orcid
 15. Лобода Петро Іванович - докт. техн. наук, професор, професор Національного технічного універcитету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Україна
  scopus orcid decan@iff.kpi.ua
 16. Ловейкін В'ячеслав Сергійович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри конструювання машин Національного університету біоресурсів та природокористування України
  scopus orcid lovvs@ukr.net
 17. Ляшук Олег Леонтійович – докт. техн. наук, професор, перший проректор Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid oleglashuk@ukr.net
 18. Марущак Павло Орестович, докт. техн. наук, професор, проректор з наукової роботи Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid maruschak.tu.edu@gmail.com
 19. Мартинюк Петро Михайлович - докт. техн. наук, канд. фіз.-мат. наук, професор, директор ННІ Навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та обчислювальної техніки Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
  scopus orcid p.m.martyniuk@nuwm.edu.ua
 20. Марценюк Василь Петрович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid marceniuk@yahoo.com
 21. Мельник Ігор Володимирович - докт. техн. наук, доцент, професор кафедри автомобільних доріг та мостів Національного університету «Львівська політехніка», Україна
  scopus orcid ihor.v.melnyk@lpnu.ua
 22. Паламар Андрій Михайлович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри компютерних систем та мереж Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна 
  scopus orcid palamar.andrij@gmail.com
 23. Паламар Михайло Іванович – докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри приладів і контрольно – вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна
  scopus orcid palamar.m.i@gmail.com
 24. Пастух Олег Анатолійович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна
  scopus orcid oleg.pastuh@gmail.com
 25. Петрик Михайло Романович – докт. фіз.-мат. наук, професор, завідувач кафедри програмної інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus researchgate Mykhaylo_Petryk@tstu.edu.ua
 26. Підгурський Микола Іванович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри інжинірингу машинобудівних технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid pidhurskyy@gmail.com
 27. Рогатинський Роман Михайлович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри автомобілів Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid rogatynskyi@gmail.com
 28. Ромашко Василь Миколайович - докт. техн. наук, професор, завідувач кафедри основ архітектурного проектування, конструювання та графіки Національному університеті водного господарства та природокористування, Україна
  scopus orcid v.m.romashko@nuwm.edu.ua
 29. Сверстюк Андрій Степанович - докт. техн. наук, професор, професор кафедри медичної інформатики Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського, Україна 
  scopus orcid sverstyuk@tdmu.edu.ua
 30. Стрембіцький Михайло Олексійович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри приладів і контрольно – вимірювальних систем Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна 
  scopus orcid m.strembitskyy@gmail,com
 31. Стухляк Петро Данилович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерно-інтегрованих технологій Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid stuh@tu.edu.te.ua
 32. Сулим Георгій Теодорович – докт. фіз.-мат. наук, професор, провідний науковий співробітник відділу термомеханіки Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С. Підстригача НАН України
  scopus orcid gtsulym@gmail.com
 33. Томашевський Богдан Паїсійович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри кібербезпеки Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя, Україна
  scopus orcid
 34. Турбал Юрій Васильович - докт. техн. наук, професор, професор кафедри комп'ютерних наук та прикладної математики Національного університету водного господарства та природокористування, Україна
  scopus orcid
 35. Фамуляк Юрій Євгенович - канд. техн. наук, доцент, завідувач кафедри технології та організації будівництва Львівського національного університету природокористування, Україна 
  scopus orcid
 36. Фриз Михайло Євгенович - канд. техн. наук, доцент, доцент кафедри компютерних наук Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна 
  scopus orcid
 37. Ясній Олег Петрович – докт. техн. наук, професор, професор кафедри математичних методів в інженерії Тернопільського національного технічного університету ім. І.Пулюя, Україна
  scopus orcid oleh.yasniy@gmail.com

Міжнародна редакційна колегія

 1. Антоні Свік - Люблінський технічний університет, Польща
  scopus orcid a.swic@pollub.pl
 2. Ґай Плювінаж - Національна школа інженерів у місті Меца, Франція
  scopus researchgate pluvinage@cegetel.net
 3. Єжи Калета - Вроцлавський технологічний університет, Польща
  scopus orcid jerzy.kaleta@pwr.edu.pl
 4. Жак Фресад –Університет П’єра і Марі Кюрі, Франція
  scopus orcid jacques.fraissard@upmc.fr
 5. Kейо Ма Смедлі - Каліфорнійський університет, США
  scopus smedley@uci.edu
 6. Лукаш Собашек - Люблінська політехніка, Польща
  scopus orcid
 7. Павел Карчмарик - Люблінська політехніка, Польща
  scopus
 8. Тадеуш Лаґода - Опольський політехнічний університет, Польща
  scopus orcid t.lagoda@po.edu.pl
 9. Сергій Лупенко -  Технологічний університет в Ополе, Польща
  scopus orcid Lupenko.san@gmail.com
 10. Ярослав Зубжицький - Люблінська політехніка, Польща
  scopus orcid
 11. Яковелло Франческо – Університет Кассіно та Південного Лаціо, Італія
  scopus orcid iacoviello@unicas.it
 12. Юрій Лапуста - Університет Клермон Овернь, Франція
  scopus researchgate yuri.lapusta@sigma-clermont.fr
 13. Ігор Варфоломєєв – Фраунгоферський інституту механіки матеріалів, Німеччина
  scopus researchgate verb@iwm.fraunhofer.de
 14. Лівіу Марсавіна – Політехнічний університету Тімішоари, Румунія
  scopus researchgate msvina@mec.upt.ro
 15. Томаш Вухерер – Маріборський університет, Словенія
  scopus researchgate tomaz.vuherer@um.si
 16. Желько Божич  - Загребський університет, Хорватія
  scopus researchgate zeljko.bozic@fsb.hr
 17. Атул Бхаскар - Університет Саутгемптона, Великобританія
  scopus A.Bhaskar@soton.ac.uk
 18. Марцін Малек - Військова Технічна Академія Ім. Ярослава Домбровського, Польща
  publon orcid
 19. Сергій Фіалко – Краківська політехніка, Польща
  scopus orcid fialko@erriu.ukrtel.net

 

 


Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.