logo logo


Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій

НазваУстановка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій
Назва англійськоюHigh-frequency EMP radiator for epoxy compositions
Автори528
Бібліографічний описСкирденко В. Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій / В. Скирденко // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 73. — № 1. — С 171-178. — (машинобудування, автоматизація виробництва та процеси механічної обробки).
Bibliographic description:Skyrdenko V. High-frequency EMP radiator for epoxy compositions / V. Skyrdenko // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 73. — No 1. — P 171-178. — (engineering, factory automation and processes of mechanical treatment).
УДК

667.64
678.026

Ключові слова

установка для високочастотного електромагнітного імпульсного опромінення
епоксидні композиції
енергетичні поля
магнітне поле
high-frequency EMP unit
epoxy composites
energy fields
magnetic field

Розроблено та виготовлено установку для високочастотного електромагнітного імпульсного опромінення композицій. Вона дозволяє дослідити вплив частоти, тривалості електромагнітного опромінення та напруженості поля на зміну властивостей епоксикомпозитів. За допомогою установки отримують високочастотне, модульоване за амплітудою, електромагнітне опромінення з частотою 0,7...4,5 МГц. Спроектована установка для опромінення олігомерних композицій складається із задаючого генератора високочастотних коливань з параметричною стабілізацією частоти, що живиться від окремого стабілізованого джерела живлення з напругою 5 В, подвоювача частоти коливань, буферного підсилювача і підсилювача потужності. Подвоювач частоти і буферний підсилювач живляться від стабілізованого імпульсного джерела живлення з напругою 24 В і автоматичним захистом від перевантажень, у якому передбачено можливість модулювання електромагнітних коливань. Модулятор дозволяє модулювати високочастотні коливання. Він є генератором із широтно-імпульсним модулятором коливань, що утворюються у змінному індукторі. Даний індуктор разом із конденсатором утворює коливальний контур, налаштований на відповідну частоту опромінення.
High-frequency EMP radiator for oligomeric compositions was designed and manufactured. It allows investigating the effect of frequency, duration and intensity of electromagnetic exposure and electric field intensity on the change of the epoxy composites properties. High-frequency range-modulated electromagnetic exposure with frequency of 0,7...4,5 MHz can be obtained. EMP radiator for oligomeric compositions consists of driving high-frequency generator with parametric frequency stabilization, powered by a separate stabilized power supply with voltage of 5 V, frequency doubler, buffer amplifier and power amplifier. Frequency doubler and buffer amplifier is powered from stabilized switching power supply with 24 V voltage and automatic overload control, which has the ability for electromagnetic modeling. Modulator can produce high-frequency oscillations. The PWM oscillations are generated in a changeable inductor. Inductor and capacitor make an oscillating circuit adjusted to the appropriate exposure frequency. Oligomeric composition is placed into the antimagnetic inductor. Built-in high- frequency voltmeter controls the high voltage. Ray oscilloscope connected with a coupling loop controls the size and shape of modulated high-frequency oscillations. Delay relay is also mounted to regulate the duration of epoxy compositions irradiation. Dynamics of adhesion and cohesive properties of composites contents of dispersed particles was investigated. According to the curves of adhesive, physical, mechanical and thermal properties of epoxy composites the existence of two peaks testifyingng the dependence of mechanisms of composite structure formation on their content, was proved to be available. It result in activation of interphase contact and causes the improvement of the material properties.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.