logo logo


Гідравлічний робочий еталон об’єму газу

НазваГідравлічний робочий еталон об’єму газу
Назва англійськоюHydraulic working standard of gas volume
Автори536
Бібліографічний описКузь М. Гідравлічний робочий еталон об’єму газу / М. Кузь // Вісник ТНТУ — Тернопіль : ТНТУ, 2014. — Том 73. — № 1. — С 218-223. — (приладобудування та інформаційно-вимірювальні технології).
Bibliographic description:Kuz M. Hydraulic working standard of gas volume / M. Kuz // Bulletin of TNTU — Ternopil : TNTU, 2014. — Volume 73. — No 1. — P 218-223. — (instrument engineering and information-measuring systems).
УДК

681.121

Ключові слова

повірочна схема
робочий еталон
об’єм газу
еталонний витратомір рідини
calibration scheme
working standard
volume of gas
standard flow meter of liquid

Акцентовано, що розмір одиниці об’єму та об’ємної витрати газу доцільно було б отримувати від Державного первинного еталона одиниць об’ємної та масової витрати рідини та газу й об’єму та маси рідини та газу, еталонів передавання, вторинного еталона чи робочих еталонів. Для реалізації можливості передавання розміру одиниці об’єму газу лічильникам та витратомірам газу від еталонів з Державної повірочної схеми для засобів вимірювання об’ємної та масової витрати рідини й об’єму та маси рідини, що протікає по трубопроводу, запропоновано внести зміни в конструкцію робочого еталона на базі мірника об’єму газу з рідинним розділювачем шляхом додаткового обладнання набором еталонних витратомірів рідини, що дозволить прямим методом вимірювати об’єм рідини, яка переливається із компенсуючої в мірну ємність, чим забезпечується більша точність вимірювання об’єму розділювальної рідини у порівнянні з відомими аналогами. Використання розробленого робочого еталона дасть змогу здійснювати передавання розміру одиниці об’єму та об’ємної витрати в рамках одного виду вимірювань – від еталонних витратомірів рідини до лічильників та витратомірів газу.
The transmission of gas volume and volume flow unit to gas meters and flow meters is implemented from State primary standard of volume and volume flow units of gas with the help of transmission standards, secondary or working standards. Measurement of gas volume and volume flow is a type of measurement of volume and mass flow of liquid and gas, volume and mass of liquid and gas. That’s why volume and volume flow unit of gas should be provided by State primary standard of volume and mass flow units of liquid and gas, volume and mass of liquid and gas, transmission standards, a secondary standard or working standards. To realize the possibility of transmission of gas volume unit to gas meters and flow meters from standards of State calibration scheme for measurement of volume and mass flow of liquids, volume and mass of liquids flowing through the pipeline it is proposed to insert changes into the construction of working standard on the basis of a measuring instrument of gas volume with a liquid separator by additional installment of a set of standard flow meters of liquid that will enable to measure the volume of liquid pouring from a compensating into measuring capacity by a direct method. It ensures a greater exactness in the process of measurement the volume of separate liquid in comparison with known analogues when the given physical quantity is measured by indirect methods (level of liquid, geometric parameters of gas measuring instrument), which are always less exact because of great number of component errors in measurements. Moreover, a set of standard flow meters of liquid will provide widening of measuring flow range of separate liquid and, consequently, flow range of gas by which gas meters will be calibrated. In hydraulic working standard of gas volume the 1-st type standard flow meters of liquid included into calibration scheme for measurement of volume and mass flow of liquid, volume and mass of liquid are used. Using the developed working standard will enable the implementation of volume and volume flow unit transmission within one type of measurement ─ from standard flow meters of liquid to meters and flow meters of gas. The development of metrological support of the proposed working standard and its metrological model will be the subject of further researches.

ISSN:1727-7108
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.