logo logo


Вплив попереднього підготовлення поверхні на якість плазмових покриттів

НазваВплив попереднього підготовлення поверхні на якість плазмових покриттів
Назва англійськоюThe influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings
ПринадлежністьКошицький технічний університет, Кошице, Словаччина Івано-Франківський національний університет нафти і газу, Івано-Франківськ, Україна Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Тернопіль, Україна Technical University of Košice, Košice, Slovakia Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas,Ivano-Frankivsk, Ukraine Ternopil Ivan Pul’uj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описThe influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings / Ján Viňáš, Dagmar Draganovská, Yuriy Nykyforchyn, Ihor Okipnyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 90. — No 2. — P. 5–11. — (Mechanics and materials science).
Bibliographic description:Viňáš J., Draganovská D., Nykyforchyn Y., Okipnyi I. (2018) The influence of surface pretreatment on the quality of plasma coatings. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 90, no 2, pp. 5-11.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.02.005
УДК

629.7

Ключові слова

плазма
покриття
поверхня
шорсткість
пористість
plasma
coatings
surface
roughness
porosity

Вдосконалено технологію термічного напилення покриттів з метою оптимізації їх мікроструктури. Розглянуто серію керамічних покриттів. Під час експерименту на основу наносили 5 типів керамічних покриттів за допомогою стабілізованої у воді плазми, яка являла собою конструкційну сталь S 235J2+N, за EN 10250-2-2000. Проаналізовано властивості обробки поверхні підшару попереднім обдуванням дисперсними частинками та нанесенням Al2O3, Al2O3 з проміжним шаром Ni, Al2O3+5 % Ni, Al2O3+12 % Ni, Al2O3+20 % Ni. Найбільшу товщину мало покриття Al2O3+ міжшаровий прошарок NiCr. Це двошарове покриття товщиною 387 мкм. Усі отримані покриття мали чіткий інтерфейс між основним і нанесеним матеріалом, що підтверджено мікроскопічним аналізом. Це є ознакою доброї адгезії частинок напиленого матеріалу до основи. Якість поверхонь оцінювали згідно з EN ISO 4287, контролювали значення Ra та Rz. Додатково поверхню керамічних покриттів проаналізовано методами оптичної та електронної мікроскопії. Значення шорсткості Ra, Rz були подібними за величиною. Найвищі значення шорсткості мало покриття Al2O3+ проміжний шар із середнім значенням ØRa=15,17 мкм і ØRz=88,98 мкм. Дефектів та тріщин на поверхні пропонованих покриттів не виявлено, що свідчить про можливість їх застосування в промисловості. В перерізі покриттів не спостерігали розшарувань та мікротріщин, що є підтвердженням їх високої адгезійної стійкості, міцності та тріщиностійкості. Пропоновані покриття можуть бути використані для подовження ресурсу металургійного та гірничого обладнання.
The paper presents research in the field of ceramic coatings. In the experiment, 5 types of ceramic coatings were applied to the base material by means of water-stabilized plasma, which was non-alloy quality structural steel S 235J2+N EN 10250-2-2000. The properties of surface treatment of the substrate by blasting on Al2O3, Al2O3 with interlayer Ni, Al2O3+5% Ni, Al2O3+12 % Ni, Al2O3+20 % Ni were analysed. The quality of the surfaces was evaluated according to EN ISO 4287, where the values Ra and Rz were monitored. The quality of the ceramic coatings was analysed by light and electron microscopy.

ISSN:2522-4433
References:

1. Celik E., Sengil IA., Avci E., Effects of Some Parameters on Corrosion Behaviour of Plasma-Sprayed Coatings.Surf Coatings Technol, 1997, no. 97, 355 – 360.
2. Ustel F., Soykan S., Celik E., Avci E., Plasma spray coating technology. Journal Metall. 1995, no. 97, 31 –37.
3. Friis M., Persson C. and Wigren J., Influence of particle inflight characteristics on the microstructure of atmospheric plasma sprayed yttria stabilized ZrO2, Surf. Coat. Technol, 2001, vol. 141, 115 – 127. https://doi.org/10.1016/S0257-8972(01)01239-7
4. Matejicek J., Sampath S., Intrinsic residual stresses in single splats produced by thermal spray processes. Acta Materialia, 2001, no. 49, 1993 – 1999. https://doi.org/10.1016/S1359-6454(01)00099-4
5. Krömmer W., Heinrich P., What is the meaning of technical gases under thermal spraying coatings. In.: 16th workshop, Progressive technologies of surface treatments. ČVUT Praha, 2000, pp. 28 – 36.
6. Papcun P., Jankura D., Plasma sprayed ceramic coatings and their applications. Povrchová úprava, 2010, vol. 6, 1 – 3.
7. Bačová V., Jakubov M., Poľak J., Tribological properties of selected ceramic coatings. Acta Mechanica Slovaca. Roč., 2004, 8, č. 2-B, 17 – 22.
8. EN 657 Thermal spraying. Terminology and classification, 2000.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.