logo logo


Дослідження надпружної поведінки NiTi сплаву за циклічного навантаження

НазваДослідження надпружної поведінки NiTi сплаву за циклічного навантаження
Назва англійськоюExperimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading
АвториВолодимир Ясній (https://orcid.org/0000-0002-5768-5288), Петро Ясній (https://orcid.org/0000-0002-1928-7035), Юрій Лапуста, Тетяна Шніцар (https://orcid.org/0000-0002-7405-9596), Volodymyr Iasnii (https://orcid.org/0000-0002-5768-5288), Petro Yasniy (https://orcid.org/0000-0002-1928-7035), Yuri Lapusta, Tetyana Shnitsar (https://orcid.org/0000-0002-7405-9596)
ПринадлежністьТернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, Україна Ternopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описExperimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading / Volodymyr Iasnii, Petro Yasniy, Yuriy Lapusta, Tetyana Shnitsar // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2018. — Vol 92. — No 4. — P. 7–12. — (Mechanics and materials sciense).
Bibliographic description:Iasnii V., Yasniy P., Lapusta Yu, Shnitsar T. (2018) Experimental study of pseudoelastic NiTi alloy under cyclic loading. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol. 92, no 4, pp. 7-12.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2018.04.007
УДК

539.3

Ключові слова

NiTi сплав, псевдопружність, диференціальна сканувальна калориметрія, функціональні властивості, максимальні напруження, розмах деформації.
NiTi alloy, pseudoelasticity, differential scanning calorimetry, functional properties, maximal; stresses, strain range.

Методом диференціальної сканувальної калориметрії досліджено температуру прямих і зворотних фазових переходів нікельтитанового сплаву Ni55,8Ti44,2. Зіставлення температур фазових переходів підтверджує зворотний характер зміни кристалографічної структури досліджуваного матері­алу. Під час нагрівання зразка фазовий перехід відбувається в діапазоні температур між -60,5°С та -38,7°С, а температура переходу становить -45,7°С. Таким чином температури початку і завершення аустенітної фази складали відповідно As = -60,5°С і Af = -38,7°С. Розроблено методику і досліджено вплив розмаху напруження на закономірності деформування одновісним розтягом і функціональні властивості нікельтитанового сплаву за температури 0 °С в середовищі талого льоду. Характеристики механічних властивостей і вплив циклічного навантаження на функціональні властивості сплаву досліджували за одновісного розтягу циліндричних зразків діаметром 4 мм і довжиною робочої ділянки 12,5 мм, які були вирізані з прутка Æ 8 mm. Частота навантаження за синусоїдальної форми циклу складала 0,5 Hz.  Коефіцієнт асиметрії циклу навантаження (тут  - найменше і найбільше значення переміщення штоку). При температурі вище температури закінчення мартенситно - аустенітного перетворення СПФ, в умовах контрольованого переміщення затискачів вплив циклічного навантаження на максимальне напруження загалом можна охарактеризувати ділянками зміцнення, знеміцнення, стабілізації і стрімкого падіння максимального напруження, яке спричинене появою і поширенням макротріщини. Для усіх значень початкового максимального напруження, упродовж перших десяти циклів навантаження спостерігається стрімке зменшення розмаху деформації, потім слідує ділянка стабілізації розмаху деформації, або менш інтенсивного її зменшення, після якої слідує ділянка спаду, яка завершується руйнуванням зразка. Із збільшенням максимального напруження у першому циклі навантаження від 509 MPa до 605 MPa збільшується значення розмаху деформації
The phase transformation temperatures of pseudoelastic NiTi alloy were defined by differential scanning calorimetry. The effect of the stress range on the functional properties of the NiTi alloy under uniaxial tension in ice water at a temperature of 0 0С was studied. The cylindrical specimens with 4 mm in diameter and a gage length of 12.5 mm were tested under static and cyclic loading with frequency of 0.5 Hz. All cyclic tests were performed under the crosshead displacement controlled condition on the STM100 machine. At the temperature above Af the effect of the cyclic loading on the maximum stress in general could be characterized by several stages: strengthening, softening, stabilization and rapid decrease of the maximum stress, which is caused by the initiation and macrocrack growth. With the increase of the maximal stress in the first cycle from 509 MPa to 605 MPa, the strain range also increases.

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури

1. Auricchio F., Boatti E., Conti M. SMA Biomedical Applications // Shape Mem. Alloy Eng. Butterworth-Heinemann, 2015. P. 307-341. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-099920-3.00011-5 
2. Yasniy P. et al. Calculation of constructive parameters of SMA damper // Sci. J. TNTU. 2017. Vol. 88, № 4. P. 7-15. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.007 
3. Torra V. et al. The SMA: An Effective Damper in Civil Engineering that Smoothes Oscillations // Mater. Sci. Forum. 2012. Vol. 706-709, № July 2015. P. 2020-2025. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.706-709.2020 
4. Isalgue A. et al. SMA for Dampers in Civil Engineering // Mater. Trans. 2006. Vol. 47, № 3. P. 682-690. https://doi.org/10.2320/matertrans.47.682
5. Menna C., Auricchio F., Asprone D. Applications of shape memory alloys in structural engineering // Shape Memory Alloy Engineering. 2015. 369-403 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-099920-3.00013-9 
6. Kang G. et al. Whole-life transformation ratchetting and fatigue of super-elastic NiTi Alloy under uniaxial stress-controlled cyclic loading // Mater. Sci. Eng. A. Elsevier, 2012. Vol. 535. P. 228-234. https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.12.071 
7. Kan Q. et al. Experimental observations on rate-dependent cyclic deformation of super-elastic NiTi shape memory alloy // Mech. Mater. Elsevier, 2016. Vol. 97. P. 48-58. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2016.02.011 
8. Moumni Z., Zaki W., Maitournam H. Cyclic Behavior and Energy Approach to the Fatigue of Shape Memory Alloys // J. Mech. Mater. Struct. 2009. Vol. 4, № 2. P. 395-411. https://doi.org/10.2140/jomms.2009.4.395 
9. Auricchio F., Marfia S., Sacco E. Modelling of SMA materials: training and two way memory effect. // Comput. Struct. 2003. Vol. 81. P. 2301-2317. https://doi.org/10.1016/S0045-7949(03)00319-5 
10. Abeyaratne R., Kim S.-J. Cyclic effects in shape-memory alloys: a one-dimensional continuum model // Int. J. Solids Struct. Pergamon, 1997. Vol. 34, № 25. P. 3273-3289. https://doi.org/10.1016/S0020-7683(96)00213-2 
11. Tanaka K. et al. Phenomenological analysis on subloops and cyclic behavior in shape memory alloys under mechanical and/or thermal loads // Mech. Mater. Elsevier, 1995. Vol. 19, № 4. P. 281-292. https://doi.org/10.1016/0167-6636(94)00038-I 
12. Iasnii V., Junga R. Phase Transformations and Mechanical Properties of the Nitinol Alloy with Shape Memory // Mater. Sci. 2018. Vol. 54, № 3. P. 406-411. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0199-7 
13. YASNIY P. V. et al. Microcrack initiation and growth in heat-resistant 15Kh2MFA steel under cyclic deformation // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. Blackwell Science Ltd, 2005. Vol. 28, № 4. P. 391-397. https://doi.org/10.1111/j.1460-2695.2005.00870.x
14. ASTM F2516-14. Standard Test Method for Tension Testing of Nickel-Titanium Superelastic Materials. Book of Standards Volume: 13.02. 2014.

 

 

References:

1. Auricchio F., Boatti E., Conti M. SMA Biomedical Applications // Shape Mem. Alloy Eng. Butterworth-Heinemann, 2015. P. 307-341. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-099920-3.00011-5 
2. Yasniy P. et al. Calculation of constructive parameters of SMA damper // Sci. J. TNTU. 2017. Vol. 88, № 4. P. 7-15. https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2017.04.007 
3. Torra V. et al. The SMA: An Effective Damper in Civil Engineering that Smoothes Oscillations // Mater. Sci. Forum. 2012. Vol. 706-709, № July 2015. P. 2020-2025. https://doi.org/10.4028/www.scientific.net/MSF.706-709.2020 
4. Isalgue A. et al. SMA for Dampers in Civil Engineering // Mater. Trans. 2006. Vol. 47, № 3. P. 682-690. https://doi.org/10.2320/matertrans.47.682
5. Menna C., Auricchio F., Asprone D. Applications of shape memory alloys in structural engineering // Shape Memory Alloy Engineering. 2015. 369-403 p. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-099920-3.00013-9 
6. Kang G. et al. Whole-life transformation ratchetting and fatigue of super-elastic NiTi Alloy under uniaxial stress-controlled cyclic loading // Mater. Sci. Eng. A. Elsevier, 2012. Vol. 535. P. 228-234. https://doi.org/10.1016/j.msea.2011.12.071 
7. Kan Q. et al. Experimental observations on rate-dependent cyclic deformation of super-elastic NiTi shape memory alloy // Mech. Mater. Elsevier, 2016. Vol. 97. P. 48-58. https://doi.org/10.1016/j.mechmat.2016.02.011 
8. Moumni Z., Zaki W., Maitournam H. Cyclic Behavior and Energy Approach to the Fatigue of Shape Memory Alloys // J. Mech. Mater. Struct. 2009. Vol. 4, № 2. P. 395-411. https://doi.org/10.2140/jomms.2009.4.395 
9. Auricchio F., Marfia S., Sacco E. Modelling of SMA materials: training and two way memory effect. // Comput. Struct. 2003. Vol. 81. P. 2301-2317. https://doi.org/10.1016/S0045-7949(03)00319-5 
10. Abeyaratne R., Kim S.-J. Cyclic effects in shape-memory alloys: a one-dimensional continuum model // Int. J. Solids Struct. Pergamon, 1997. Vol. 34, № 25. P. 3273-3289. https://doi.org/10.1016/S0020-7683(96)00213-2 
11. Tanaka K. et al. Phenomenological analysis on subloops and cyclic behavior in shape memory alloys under mechanical and/or thermal loads // Mech. Mater. Elsevier, 1995. Vol. 19, № 4. P. 281-292. https://doi.org/10.1016/0167-6636(94)00038-I 
12. Iasnii V., Junga R. Phase Transformations and Mechanical Properties of the Nitinol Alloy with Shape Memory // Mater. Sci. 2018. Vol. 54, № 3. P. 406-411. https://doi.org/10.1007/s11003-018-0199-7 
13. YASNIY P. V. et al. Microcrack initiation and growth in heat-resistant 15Kh2MFA steel under cyclic deformation // Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct. Blackwell Science Ltd, 2005. Vol. 28, № 4. P. 391-397. https://doi.org/10.1111/j.1460-2695.2005.00870.x
14. ASTM F2516-14. Standard Test Method for Tension Testing of Nickel-Titanium Superelastic Materials. Book of Standards Volume: 13.02. 2014.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.