logo logo


Determination of mechanical properties of alloy steel 30Cr2CH2MFA according to the instrumented indentation results

НазваDetermination of mechanical properties of alloy steel 30Cr2CH2MFA according to the instrumented indentation results
Назва англійськоюDetermination of mechanical properties of alloy steel 30Cr2CH2MFA according to the instrumented indentation results
АвториRoman Kravchuk (https://orcid.org/0000-0002-2453-3333); Оleg Каtоk (https://orcid.org/0000-0003-1493-9222); Andrii Коtliarenko (https://orcid.org/0000-0001-8345-3547); Volodymyr Shvets; Sergii Bisyk (https://orcid.org/0000-0002-5009-2113); Oleksii Slyvinskyi (https://orcid.org/0000-0001-6418-4898); Andrii Voroniuk (https://orcid.org/0000-0002-7036-6097); Mykhailo Vaskivskyi (https://orcid.org/0000-0002-2430-8478)
ПринадлежністьG. S. Pisarenko Institute for Problems of Strength, Kyiv, Ukraine; Central Scientific Research Institute of Armament and Military Equipment of Armed Forces of Ukraine, Kyiv, Ukraine; National Technical University of Ukraine «Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute», Kyiv, Ukraine
Бібліографічний описDetermination of mechanical properties of alloy steel 30Cr2CH2MFA according to the instrumented indentation results / Roman Kravchuk; Оleg Каtоk; Andrii Коtliarenko; Volodymyr Shvets; Sergii Bisyk; Oleksii Slyvinskyi; Andrii Voroniuk; Mykhailo Vaskivskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 94. — No 2. — P. 28–36. — (Mechanics and materials sciense).
Bibliographic description:Kravchuk R.; Каtоk O.; Коtliarenko A.; Shvets V.; Bisyk S.; Slyvinskyi O.; Voroniuk A.; Vaskivskyi M. (2019) Determination of mechanical properties of alloy steel 30Cr2CH2MFA according to the instrumented indentation results. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 94, no 2, pp. 28–36.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.028
УДК

539.53:620.17

Ключові слова

instrumented indentation method, tensile test, hardness, microhardness, mechanical properties, tensile strength, yield strength.

The possibility of using the instrumented indentation method in mechanical engineering on the example of steel 30Cr2CH2MFA is substantiated. The mechanical properties obtained by the instrumented indentation method are confirmed by the results of uniaxial tension tests. The deviation of the strength properties determined using the instrumented indentation method from the results of tensile tests does not exceed 5%.

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. DSTU EN 10002-1:2006. Metalevi materialy. Vyprobuvannya na roztyah. Chastyna 1. Metod vyprobovuvannya za kimnatnoyi temperatury. (EN 10002-1:2004, IDT). [Chynnyy z 01.07.2008].
 2. GOST 7564-97. Prokat. Obshhie pravila otbora prob, zagotovok i obrazcov dlya mexanicheskix i texnologicheskix ispytanij. [Vved. 01.01.1999].
 3. DSTU ISO 6506-1:2007. Materialy metalevi. Vyznachennia tverdosti za Brinellem. Chastyna 1. Metod vyprobuvannia. [Chynnyi z 01.01.2009]
 4. Metallic materials – Instrumented indentation test for hardness and materials parameters. ISO 14577-1:2002 – ISO 14577-3:2002.
 5. Katok O. A., Kravchuk R. V., Kharchenko V. V., Rudnytskyi M P. Ustanovka dlia kompleksnoho doslidzhennia mekhanichnykh kharakterystyk konstruktsiinykh materialiv obladnannia AES. Problemy mitsnosti. 2019. № 2. Р. 171–181.
 6. SOU-56-28-2018. Materialy metalevi. Vyznachennia kharakterystyk mekhanichnykh vlastyvostei konstruktsiinykh materialiv za pokaznykamy tverdosti za Brinellem ta metodom instrumentovanoho indentuvannia. Metod vyprobuvannia. Instytut problem mitsnosti imeni H. S. Pysarenka NAN Ukrainy. Kyiv, 2018.
 7. Haggag F. M. Innovative SSM Technology Determines Structural Integrity of Metallic Structures: Example Applications for Pressure Vessels and Oil and Gas Pipelines. International Journal of Pure and Applied Physics. 2007. № 1. P. 91–108.
 8. DSTU 7793:2015 Materialy metalevi. Vyznachennia rivnia rozsiianykh poshkodzhen metodom LM-tverdosti. [Chynnyi z 01.04.2016].
 9. Shvets V. P., Muzyka M. R., Makovetskyi I. V., Bulakh P. O. Kontrol potochnoho stanu metalu strilkovoho perevodu v protsesi napratsiuvannia. Problemy mitsnosti. 2011. № 1. Р. 104–108.
 10. Katok O. A. K opredeleniyu mexanicheskix xarakteristik stalej po rezul'tatam ispytanij na tverdost'. Problemi mіcnostі. 2014. № 6. Р. 66–70.
 11. GOST 9450-76. Izmerenie mikrotverdosti vdavlivaniem almaznyx nakonechnikov. [Vved. 01.01.1977].
References:
 1. DSTU EN 10002-1:2006. Metalevi materialy. Vyprobuvannya na roztyah. Chastyna 1. Metod vyprobovuvannya za kimnatnoyi temperatury. (EN 10002-1:2004, IDT). [Chynnyy z 01.07.2008].
 2. GOST 7564-97. Prokat. Obshhie pravila otbora prob, zagotovok i obrazcov dlya mexanicheskix i texnologicheskix ispytanij. [Vved. 01.01.1999].
 3. DSTU ISO 6506-1:2007. Materialy metalevi. Vyznachennia tverdosti za Brinellem. Chastyna 1. Metod vyprobuvannia. [Chynnyi z 01.01.2009]
 4. Metallic materials – Instrumented indentation test for hardness and materials parameters. ISO 14577-1:2002 – ISO 14577-3:2002.
 5. Katok O. A., Kravchuk R. V., Kharchenko V. V., Rudnytskyi M P. Ustanovka dlia kompleksnoho doslidzhennia mekhanichnykh kharakterystyk konstruktsiinykh materialiv obladnannia AES. Problemy mitsnosti. 2019. № 2. Р. 171–181.
 6. SOU-56-28-2018. Materialy metalevi. Vyznachennia kharakterystyk mekhanichnykh vlastyvostei konstruktsiinykh materialiv za pokaznykamy tverdosti za Brinellem ta metodom instrumentovanoho indentuvannia. Metod vyprobuvannia. Instytut problem mitsnosti imeni H. S. Pysarenka NAN Ukrainy. Kyiv, 2018.
 7. Haggag F. M. Innovative SSM Technology Determines Structural Integrity of Metallic Structures: Example Applications for Pressure Vessels and Oil and Gas Pipelines. International Journal of Pure and Applied Physics. 2007. № 1. P. 91–108.
 8. DSTU 7793:2015 Materialy metalevi. Vyznachennia rivnia rozsiianykh poshkodzhen metodom LM-tverdosti. [Chynnyi z 01.04.2016].
 9. Shvets V. P., Muzyka M. R., Makovetskyi I. V., Bulakh P. O. Kontrol potochnoho stanu metalu strilkovoho perevodu v protsesi napratsiuvannia. Problemy mitsnosti. 2011. № 1. Р. 104–108.
 10. Katok O. A. K opredeleniyu mexanicheskix xarakteristik stalej po rezul'tatam ispytanij na tverdost'. Problemi mіcnostі. 2014. № 6. Р. 66–70.
 11. GOST 9450-76. Izmerenie mikrotverdosti vdavlivaniem almaznyx nakonechnikov. [Vved. 01.01.1977].

 

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.