logo logo


The local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment

НазваThe local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment
Назва англійськоюThe local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment
АвториYaroslav Dubyk; Iryna Seliverstova
ПринадлежністьLLC. «ІPP-Centre», Kyiv, Ukraine; G. S. Pisarenko Institute for Problems of Strength of the NAS of Ukraine,Kyiv, Ukraine
Бібліографічний описThe local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment / Yaroslav Dubyk; Iryna Seliverstova // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2019. — Vol 94. — No 2. — P. 51–57. — (Mechanics and materials sciense).
Bibliographic description:Dubyk Y.; Seliverstova I. (2019) The local stress state of the pipeline with axial and angular weld misalignment. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 94, no 2, pp. 51–57.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2019.02.051
УДК

 539.4

Ключові слова

axial misalignment, angular misalignment, stress concentration coefficient, finite element method, cylindrical shell.

The paper is devoted to the evaluation of the stressed state of the shell containing two common defects in the weld shape – angular and axial misalignment at the same time. Expressions for stress resultants and stress concentration factors for axial and angular misalignment are proposed. The analytical approach is tested by means of numerical calculations for the internal pressure.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Dubyk Ya. R., Seliverstova I. P., Bohdan A. V. Zastosuvannia poniat korotkoho ta dovhoho rishen teorii obolonok dlia analizu NDS truboprovodiv z kutovoiu nespivvisnistiu. Tekhnichni nauky ta tekhnolohii. 2019. № 1 (15). Р. 21–30. [Іn Ukrainian]. doi: 10.25140/2411-5363-2019-1(15)-21-30.
 2. Yaskovets Z. S., Seliverstova I. P., Borodii M. V. Local stress state of pipelines with misalignment connections. Mechanics and Advanced Technologies. 2019. № 1 (85). 35–40. [Іn Ukrainian]. doi: 10.20535/2521-1943.2019.85.132114.
 3. RD-23.040.00-KTN-090-07. Klassifikatsiya defektov i metodyi remonta defektov i defektnyih sektsiy deystvuyuschih magistralnyih nefteprovodov. OAO AK “Transneft”. 2007.
 4. Taraievskyi O. S. Doslidzhennia nesuchoi zdatnosti mahistralnykh truboprovodiv za skladnykh umov. Naftova i hazova promyslovist. 2014. № 5. Р. 27–30. [Іn Ukrainian].
 5. Sarulev A. L., Sarulev L. V. Prochnost oborudovaniya gazonefteprovodov i hranilisch. Tomsk: Tomskiy politehnicheskiy institute, 2013. 120 р.
 6. Sosudyi, rabotayuschie pod davleniem, kotlyi i truboprovodyi: sbornik normativnyih dokumentov. M.: NTs ENAS, 2013. 528 s.
 7. Orynyak I., Dubyk Y. Approximate Formulas for Cylindrical Shell Free Vibration Based on Vlasov’s and Enhanced Vlasov’s Semi-Momentless Theory: Proceedings of the ASME 2018 Pressure Vessels and Piping Conference PVP2018-84932, Czech Republic, July, 15–20, 2018. Prague, 2018. Р. 10.
  doi: 10.1115/PVP2018-84932.
 8. Dubyk Ya. R. and Seliverstova I. P. Application of the approximate solutions of the shell theory for the problem on concentrated force action on the hollow cylinder. Materials Science. 2019. № 2 (55).
  Р. 96–103.
References:

The paper is devoted to the evaluation of the stressed state of the shell containing two common defects in the weld shape – angular and axial misalignment at the same time. Expressions for stress resultants and stress concentration factors for axial and angular misalignment are proposed. The analytical approach is tested by means of numerical calculations for the internal pressure.

Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.