logo logo


Optimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks

НазваOptimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks
Назва англійськоюOptimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks
АвториVolodymyr Havryliuk; Volodymyr Mykhailyshyn; Mykhailo Mykhailyshyn; Cheslav Pulka
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описOptimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks / Volodymyr Havryliuk; Volodymyr Mykhailyshyn; Mykhailo Mykhailyshyn; Cheslav Pulka // Scientific Journal of TNTU. — Tern. : TNTU, 2020. — Vol 97. — No 1. — P. 5–13.
Bibliographic description:Havryliuk V. Mykhailyshyn V.; Mykhailyshyn M.; Pulka Ch. (2020) Optimal control of induction heating in the surfacing processes of thin shaped disks. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 97, no 1, pp. 5–13.
DOI: https://doi.org/10.33108/visnyk_tntu2020.01.005
УДК

621.793.927.7

Ключові слова

induction heating, surfacing, optimal law, capacity, temperature, thin shaped disks

Induction heating is used by technological processes of surfacing. The advantages of induction heating are high concentration of energy at the heating area that allows to increase the productivity of process, because time of surfacing decreases. The disadvantages of induction heating are electromagnetic radiation and excessive loss of electrical energy. The authors deal with development of the optimal law for source capacity change by using methods of calculation. It allows to reduce electrical energy consumption by 36,8% and 15,8% compared with traditional laws of capacity distribution.

 

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Sluhockiy A. E. Induktory dlya idukcionnogo nagreva. Leningrad: Energiya, 1974. 264 p. [In Russian].
 2. Podstryhach Ya. S., Shvets’ R. N. Termoupruhost’ tonkih obolochek. Kiev: Naukova dumka, 1978. 343 p. [Іn Russian].
 3. Podstryhach Ya. S., Koliano Yu. M., Semerak M. M. Temperaturnye polia i napriagenia v elektro-vakuumnyh priborah. Kiev: Naukova dumka, 1981. 342 p. [Іn Russian].
 4. Shabliy O. M., Pulka Ch. V., Senchushyn V. S., Havryliuk V. Ya. Rozroblennya energooshchadnyh nahrivalnyh system dlya indukciynoho naplavlennya detalei sil’s’kogospodarskyh mashyn. Visnyk TNTU. No. 4. 2011. Р. 107–120. [In Ukrainian].
 5. Shabliy O. M., Pulka Ch. V., Havryliuk V. Ya., Senchushyn V. S. Regymy indukciynogo naplavlennya detaley z urahuvannyam vykorystannya teplovyh I electromagnitnyh poliv. Visnyk TNTU. Vol. 73. No. 1. 2014. Р. 109–118. [In Ukrainian].
 6. Ryabcev I. A. Naplavka detalei mashyn i mehanizmov. Kiev: Ecotehnologia, 2004. 160 p. [Іn Russian].
 7. Tkachev V. N. Iznos i povyshenie dolgovechnosti detaley selskohoziaestvennyh mashyn. Moskva: Mashynostroenie, 1971. 264 p. [Іn Russian].
 8. Shabliy O. N., Pulka Ch. V., Budzan B. P. Optimizacyia energozatrat pri indukcyonnoy naplavke tonkostennyh diskov. Avtomaticheskaya svarka. Vol. 487. No. 1. 1987. Р. 36–39. [Іn Russian].
 9. Shabliy O. N., Pulka Ch. V., Budzan B. P. Puti ekonomii elektroenergii pri indukcyonnoy naplavke tonkostennyh diskov. Avtomaticheskaya svarka. Vol. 429. No. 12. 1988. Р. 56–58. [Іn Russian].
References:
 1. Sluhockiy A. E. Induktory dlya idukcionnogo nagreva. Leningrad: Energiya, 1974. 264 p. [In Russian].
 2. Podstryhach Ya. S., Shvets’ R. N. Termoupruhost’ tonkih obolochek. Kiev: Naukova dumka, 1978. 343 p. [Іn Russian].
 3. Podstryhach Ya. S., Koliano Yu. M., Semerak M. M. Temperaturnye polia i napriagenia v elektro-vakuumnyh priborah. Kiev: Naukova dumka, 1981. 342 p. [Іn Russian].
 4. Shabliy O. M., Pulka Ch. V., Senchushyn V. S., Havryliuk V. Ya. Rozroblennya energooshchadnyh nahrivalnyh system dlya indukciynoho naplavlennya detalei sil’s’kogospodarskyh mashyn. Visnyk TNTU. No. 4. 2011. Р. 107–120. [In Ukrainian].
 5. Shabliy O. M., Pulka Ch. V., Havryliuk V. Ya., Senchushyn V. S. Regymy indukciynogo naplavlennya detaley z urahuvannyam vykorystannya teplovyh I electromagnitnyh poliv. Visnyk TNTU. Vol. 73. No. 1. 2014. Р. 109–118. [In Ukrainian].
 6. Ryabcev I. A. Naplavka detalei mashyn i mehanizmov. Kiev: Ecotehnologia, 2004. 160 p. [Іn Russian].
 7. Tkachev V. N. Iznos i povyshenie dolgovechnosti detaley selskohoziaestvennyh mashyn. Moskva: Mashynostroenie, 1971. 264 p. [Іn Russian].
 8. Shabliy O. N., Pulka Ch. V., Budzan B. P. Optimizacyia energozatrat pri indukcyonnoy naplavke tonkostennyh diskov. Avtomaticheskaya svarka. Vol. 487. No. 1. 1987. Р. 36–39. [Іn Russian].
 9. Shabliy O. N., Pulka Ch. V., Budzan B. P. Puti ekonomii elektroenergii pri indukcyonnoy naplavke tonkostennyh diskov. Avtomaticheskaya svarka. Vol. 429. No. 12. 1988. Р. 56–58. [Іn Russian].
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.