logo logo


Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture

НазваInvestigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture
Назва англійськоюInvestigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture
АвториVasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitro Radyk
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ukraine
Бібліографічний описInvestigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture / Vasyl Vasylkiv, Mykhailo Pylypets, Larysa Danylchenko, Dmitro Radyk // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2021. — Vol 104. — No 4. — P. 33 –43.
Bibliographic description:Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Investigation of deflections of winded screw flights and auger billets in the processes of their manufacture. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 104, no 4, pp. 33–43.
УДК

621 7.043

Ключові слова

helical flight, auger billet, deflection.

Analytical dependencies to assess the rigidity of multi-profile screw flights during their manufacture by winding strip blanks with an edge on a mandrel were obtained, which made it possible to determine the profiles of turns with high rigidity and evaluate the accuracy of such blanks. The regularities of deflection of a combined auger billet with open and closed windings in various ways of its fixing in the process of cold winding of strip blanks by a rib onto mandrels have been established.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok. Ternopilʹ: Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p., ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
 2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2017. No. 2. P. 36–41.
 3. Feng Guang- liang1, Bai Yin-shan. Some Moulding Ways of Spiral Vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27. No. 9.
 4. Hevko Iv. B., Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMA TEC. Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344 – 4118.
 5. Gevko B. M., Rogatynskiy R. M. Vintovyye podayushchiye mekhanizmy sel'skokhozyaystvennykh mashin. L'vov: Vyshcha shkola; izd-vo pri L'vov. un-te, 1989. 176 p. [In Russian].
 6. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2000) Rozrakhunok statychnoyi stiykosti strichok hvyntovykh mekhanizmiv. Visnyk TDTU. Vol. 5. No. 3. P. 43–50. [In Ukrainian].
 7. Sokolov M. V., Klinkov A. S., Yefremov O. V., Belyayev P. S., Odnol'ko V. G. Avtomatizirovannoye proyektirovaniye i raschet shnekovykh mashin: monografiya. M.: “Izdatel'stvo Mashinostroyeniye-1”, 2004. 248 p. [In Russian].
 8. Anur'yev V. I. Spravochnik konstruktora – mashinostroitelya: v 3-kh t.: T.2.-8-ye. izd. pererab. i dop. / pod. red. I. N. Zhestkovoy. M.: Mashinostroyeniye, 2001. 912 p. [In Russian].
 9. Vasylʹkiv V., Kyselytsya V., Radyk M. (2012) Rozrakhunok prohyniv hvyntovykh zahotovok u protsesi yikh vyhotovlennya. Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv “Aktualʹni zadachi suchasnykh tekhnolohiy”. Ternopilʹ: TNTU im. I. Pulyuya. P. 64–65. [In Ukrainian].
 10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
 11. Narskaya N. L. (1988) Opredeleniye zhestkosti vintovogo shneka. Vestnik mashinostroyeniya. No. 11. P. 25–27. [In Russian].
 12. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University, Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17. 2021. P. 74–80.
References:
 1. Hevko B. M., Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V., Radyk D. L. Tekhnolohichni osnovy formotvorennya riznoprofilʹnykh hvyntovykh zahotovok. Ternopilʹ: Vyd-vo TDTU im. I. Pulyuya, 2009. 457 p., ISBN 966-305-014-4. [In Ukrainian].
 2. Rogatinskiy R., Hevko I., Gypka A., Garmatyk O., Martsenko S. Feasibility study of the method choice of manufacturing screw cleaning elements with the development and use of software. Acta Technologica Agriculturae. Nitra, Slovaca Universitas Agriculturae Nitriae, 2017. No. 2. P. 36–41.
 3. Feng Guang- liang1, Bai Yin-shan. Some Moulding Ways of Spiral Vane. Coal Mine Machinery. 2006. Vol. 27. No. 9.
 4. Hevko Iv. B., Dyachun A. Y., Gypka A. B. Investigating the force parameters of forming the screw purifying elements. ISB-INMA TEC. Agricultural and mechanical engineering. International symposium. 29–31 October 2015. Bucharest, 2015. P. 191–196. ISSN 2344 – 4118.
 5. Gevko B. M., Rogatynskiy R. M. Vintovyye podayushchiye mekhanizmy sel'skokhozyaystvennykh mashin. L'vov: Vyshcha shkola; izd-vo pri L'vov. un-te, 1989. 176 p. [In Russian].
 6. Pylypetsʹ M. I., Vasylʹkiv V. V. (2000) Rozrakhunok statychnoyi stiykosti strichok hvyntovykh mekhanizmiv. Visnyk TDTU. Vol. 5. No. 3. P. 43–50. [In Ukrainian].
 7. Sokolov M. V., Klinkov A. S., Yefremov O. V., Belyayev P. S., Odnol'ko V. G. Avtomatizirovannoye proyektirovaniye i raschet shnekovykh mashin: monografiya. M.: “Izdatel'stvo Mashinostroyeniye-1”, 2004. 248 p. [In Russian].
 8. Anur'yev V. I. Spravochnik konstruktora – mashinostroitelya: v 3-kh t.: T.2.-8-ye. izd. pererab. i dop. / pod. red. I. N. Zhestkovoy. M.: Mashinostroyeniye, 2001. 912 p. [In Russian].
 9. Vasylʹkiv V., Kyselytsya V., Radyk M. (2012) Rozrakhunok prohyniv hvyntovykh zahotovok u protsesi yikh vyhotovlennya. Mater. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. molodykh uchenykh ta studentiv “Aktualʹni zadachi suchasnykh tekhnolohiy”. Ternopilʹ: TNTU im. I. Pulyuya. P. 64–65. [In Ukrainian].
 10. Vasylʹkiv V. V. Rozvytok naukovo-prykladnykh osnov rozroblennya tekhnolohiy vyrobnytstva hvyntovykh i shnekovykh zahotovok z vykorystannyam unifikatsiyi: avtoreferat dysertatsiyi na zdobuttya naukovoho stupenya doktora tekhnichnykh nauk: 05.02.08 – tekhnolohiya mashynobuduvannya / Ministerstvo osvity i nauky Ukrayiny, Natsionalʹnyy universytet “Lʹvivsʹka politekhnika”. Lʹviv, 2015. 48 p. [In Ukrainian].
 11. Narskaya N. L. (1988) Opredeleniye zhestkosti vintovogo shneka. Vestnik mashinostroyeniya. No. 11. P. 25–27. [In Russian].
 12. Vasylkiv V., Pylypets M., Danylchenko L., Radyk D. (2021) Use of computer-integrated technologies in training of engineering specialists. In: Ternopil National Ivan Puluj Technical University, Proceedings of the International Сonference Advanced Applied Energy and Information Technologies, Ternopil, December 15–17. 2021. P. 74–80.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.