logo logo


Investigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine

НазваInvestigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine
Назва англійськоюInvestigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine
АвториAndrii Babii; Victor Aulin; Mariia Babii; Bohdan Levytskyi
ПринадлежністьTernopil Ivan Puluj National Technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описInvestigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine / Andrii Babii; Victor Aulin; Mariia Babii; Bohdan Levytskyi // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 5–12.
Bibliographic description:Babii A.; Aulin V.; Babii M.; Levytskyi B. (2022) Investigation of the working capacity of the operating body suspension functional-transporting machine. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 5–12.
УДК

631.348

Ключові слова

oscillations, rod, sprayer, dynamic model, independent suspension, vertical displacement, angular displacement, field irregularities.

The investigation concerning the identification of the effectiveness of reducing the oscillations of the sprayer boom developed by independent pendulum suspension is carried out in this paper. In order to achieve this goal, the field microrelief, which creates kinematic perturbation of the rod oscillations is simulated. Dynamic model of rod mass oscillations on this suspension is also constructed, numerical solutions for a given sprayer operation mode are obtained, and numerical results are analyzed.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Babiy A. V. Analiz parametriv shtanhovoho obpryskuvacha z metoyu zbil'shennya yoho produktyvnosti. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine, 2019. Vol. 10. No 4. P. 51–55.
 2. Babii A. Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 98. No. 2. P. 99–109.
 3. Alexander Nanka, Ivan Morozov, Vladimir Morozov, Mykola Krekot, Anatolii Poliakov, Ivan Kiralhazi, Mykhailo Lohvynenko, Konstantin Sharai, Andriy Babiy, Mykola Stashkiv. Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. Vol. 4. Nо. 1 (100). Engineering Technological Systems. P. 33–45.
 4. Salo V. M., Bohatyr'ov D. V. Sil's'kohospodars'ki mashyny vitchyznyanoho vyrobnytstva dlya realizatsiyi system gruntozakhysnykh ta enerhooshchadnykh tekhnolohiy. Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya sil's'kohospodars'kykh mashyn. Kropyvnyts'kyy, 2017. Nо. 47. Р. 3–11.
 5. Rybak T. I., Matviyishyn A. Y., Babiy A. V., Kostyuk V. I. Matematychne modelyuvannya dynamichnykh protsesiv prychipnoho obpryskuvacha. Sil's'kohospodars'ki mashyny. Zbirnyk naukovykh statey. Vyp. 15. Luts'k, 2007. Р. 239–250.
 6. Tymoshenko S. P., Yanh D. Kh., Uyver U. Kolebanyya v ynzhenernom dele / per. s anhl.
  L. H. Korneychuka; pod red. E. Y. Hryholyuka. M.: Mashynostroenye, 1985. 472 р.
 7. Vikovych I. A. Konstruktsiyi i dynamika shtanhovykh obpryskuvachiv: monohrafiya. L'viv: vydavnytstvo “L'vivs'koyi politekhniky”, 2003. 460 p.
 8. Dmytrychenko M. F., Vikovych I. A. Dynamika mobil'nykh mashyn z nachipnymy funktsional'nymy elementamy: monohrafiya. L'viv: vydavnytstvo “L'vivs'koyi politekhniky”, 2008. 496 p.
 9. Vikovych I. A., Diveyev B. M., Dorosh I. R. Rozrakhunok ta minimizatsiya kolyvnykh protsesiv u shtanhakh obpryskuvachiv. Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 2011. Vyp. 45. P. 465–471.
 10. Babiy A. V., Andreykiv O. Ye. Pidviska shtanhy obpryskuvacha. Deklaratsiynyy patent na korysnu model' 1436292 A01M 7/00 (2020.01); zayavl. 27.01.2020 u2020 00463, opubl. 10.08.2020, byul. No. 15.
 11. Babii A. Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2019. Vol. 96. No. 4. P. 90–100.
 12. Aulin V. V., Derkach O. D., Hryn'kiv A. V., Makarenko D. O. Vyznachennya robochoyi temperatury kompozytnykh elementiv rukhomykh z"yednan' v zoni tertya. Naukovyy visnyk Tavriys'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Melitopol': TDATU, 2021. Vyp. 11. T. 1. P. 1–9.
References:
 1. Babiy A. V. Analiz parametriv shtanhovoho obpryskuvacha z metoyu zbil'shennya yoho produktyvnosti. Machinery & Energetics. Journal of Rural Production Research. Kyiv. Ukraine, 2019. Vol. 10. No 4. P. 51–55.
 2. Babii A. Study of the efficiency of working mixture application in chemical crop protection. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2020. Vol. 98. No. 2. P. 99–109.
 3. Alexander Nanka, Ivan Morozov, Vladimir Morozov, Mykola Krekot, Anatolii Poliakov, Ivan Kiralhazi, Mykhailo Lohvynenko, Konstantin Sharai, Andriy Babiy, Mykola Stashkiv. Improving the efficiency of a sowing technology based on the improved structural parameters for colters. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies, 2019. Vol. 4. Nо. 1 (100). Engineering Technological Systems. P. 33–45.
 4. Salo V. M., Bohatyr'ov D. V. Sil's'kohospodars'ki mashyny vitchyznyanoho vyrobnytstva dlya realizatsiyi system gruntozakhysnykh ta enerhooshchadnykh tekhnolohiy. Konstruyuvannya, vyrobnytstvo ta ekspluatatsiya sil's'kohospodars'kykh mashyn. Kropyvnyts'kyy, 2017. Nо. 47. Р. 3–11.
 5. Rybak T. I., Matviyishyn A. Y., Babiy A. V., Kostyuk V. I. Matematychne modelyuvannya dynamichnykh protsesiv prychipnoho obpryskuvacha. Sil's'kohospodars'ki mashyny. Zbirnyk naukovykh statey. Vyp. 15. Luts'k, 2007. Р. 239–250.
 6. Tymoshenko S. P., Yanh D. Kh., Uyver U. Kolebanyya v ynzhenernom dele / per. s anhl.
  L. H. Korneychuka; pod red. E. Y. Hryholyuka. M.: Mashynostroenye, 1985. 472 р.
 7. Vikovych I. A. Konstruktsiyi i dynamika shtanhovykh obpryskuvachiv: monohrafiya. L'viv: vydavnytstvo “L'vivs'koyi politekhniky”, 2003. 460 p.
 8. Dmytrychenko M. F., Vikovych I. A. Dynamika mobil'nykh mashyn z nachipnymy funktsional'nymy elementamy: monohrafiya. L'viv: vydavnytstvo “L'vivs'koyi politekhniky”, 2008. 496 p.
 9. Vikovych I. A., Diveyev B. M., Dorosh I. R. Rozrakhunok ta minimizatsiya kolyvnykh protsesiv u shtanhakh obpryskuvachiv. Avtomatyzatsiya vyrobnychykh protsesiv u mashynobuduvanni ta pryladobuduvanni, 2011. Vyp. 45. P. 465–471.
 10. Babiy A. V., Andreykiv O. Ye. Pidviska shtanhy obpryskuvacha. Deklaratsiynyy patent na korysnu model' 1436292 A01M 7/00 (2020.01); zayavl. 27.01.2020 u2020 00463, opubl. 10.08.2020, byul. No. 15.
 11. Babii A. Parameters investigation for independent pendular suspension of sprayer boom. Scientific Journal of TNTU. Tern.: TNTU, 2019. Vol. 96. No. 4. P. 90–100.
 12. Aulin V. V., Derkach O. D., Hryn'kiv A. V., Makarenko D. O. Vyznachennya robochoyi temperatury kompozytnykh elementiv rukhomykh z"yednan' v zoni tertya. Naukovyy visnyk Tavriys'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu. Melitopol': TDATU, 2021. Vyp. 11. T. 1. P. 1–9.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.