logo logo


Rationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour

НазваRationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour
Назва англійськоюRationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour
АвториSvitlana Krayevska, Volodymyr Piddubnyi, Ninel Forostyana, Igor Stadnyk, Yuliya Pankiv
ПринадлежністьKyiv National University of Trade and Economy, Kyiv, Ukraine Тernopil Ivan Pului National technical University, Ternopil, Ukraine
Бібліографічний описRationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour / Svitlana Krayevska, Volodymyr Piddubnyi, Ninel Forostyana, Igor Stadnyk, Yuliya Pankiv // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2022. — Vol 105. — No 1. — P. 46–54.
Bibliographic description:Krayevska S., Piddubnyi V., Forostyana N., Stadnyk I., Pankiv Yu. (2022) Rationale for dosing and mixing germinated flax seeds with wheat flour. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 105, no 1, pp. 46–54.
УДК

664.314

Ключові слова

for dosing, mixing, germinated flax seeds, bread, wheat dough.

The reasons of low quality and changes of the diet are analyzed, the nutritional value of bakery products and the use of non-traditional sources in new developments of high value technologies are considered. The general scheme of bakery products production technology is given, where the parameters of the kneading process and the connection between the factors influencing the complex system of dough formation and the characteristics of the finished product are revealed.Ways of using germinated flax seeds in recipes based on wheat and rye-wheat bread with preservation of high organoleptic characteristics are proposed and selected. The analysis and the ways of regulation of structural and mechanical properties of dough on the basis of factors of influence are given: – usage of thick rye leaven and first-class flour 30:70 and supreme quality wheat flour with addition of germinated flaxseed (15% of the mass of wheat flour); – usage of thick rye leaven and first-class flour 50:50 with addition of germinated flaxseed (10% of the mass of wheat flour); – the usage of thick rye leaven and first-class flour 50:50 with addition of 20% of germinated flaxseed and also adding supreme quality wheat flour (15% of the mass of wheat flour). The even distribution of GFS in flour due to efficient mixing in determining the nature of the process is considered. Influential parameters were chosen: duration of mixing and non-variable factor – frequency of revolutions of the working body of the mixer. The quality of mixing of the mixture based on the key component – GFS – was evaluated. The quality of mixing was determined by the coefficient of variation of the key component of the mixture, i.e. GFS. Mixing curves are constructed – dependence of the coefficient of variation on the duration of mixing and the optimal mixing time is determined, which corresponds to the first minimum value of the coefficient of variation of the mixing curve. Three stages of kneading are distinguished: I (0…60 s) – zone of intensive mixing; ІІ (60…120 s) – zone of slow mixing and ІІІ (120…180 с) – zone of segregation. The recommendations to be followed for effective mixing of flour with GFS in production conditions are given.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
1. Drobot V. I. Tehnologiya hlibopekarskogo virobnitstva. Kiyv: Logos, 2002. 365 p.
2. Drobot V. I., Izhevska O. P., Bondarenko Yu. V. Doslidzhennya strukturno-mehanichnih vlastivostey tista zi shrotom lonu. Hlibopekarska i konditerska promislovist Ukrayini. 2015. No. 10 (131). P. 29–33.
3. Bochkarev M. S., Egorova E. Yu. Kachestvo i potentsial pischevogo ispolzovaniya zhmyihov maslichnogo syirya, pererabatyivaemogo v altayskom krae. Polzunovskiy vestnik. 2015. No. 4. T. 2. P. 19–22.
4. Gumenyuk O. L., Ksenyuk M. P., Kozlov M. V. ReologIchnі vlastivostі napіvfabrikatіv z dobavkoyu konoplyanogo shrotu dlya prigotuvannya hlіba bіlogo. Kompleksne zabezpechennya yakostі tehnologIchnih protsesIv ta sistem (KZYaTPS-2018): materіali tez dopovіdey VIII mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii (m. Chernigiv, 10–12 travnya 2018 r.): u 2 t. Chernigiv: ChNTU, 2018. T. 2. P. 23–25.
5. Gumenyuk O. L., Ksenyuk M. P., Zhurok I. M., Dorozhinska M. V. Rozroblennya retsepturi hiIba z vikoristannyam llyanogo shrotu. Visnik Chernigivskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Seriya “Tehnichni nauki”. 2015. No. 1 (77). P. 184–190.
6. Kraevska S. P., Piddubnyi V. A.,Veselovska T. Ye., Stadnyk I. Ya., Bodnaruk O. A. Investigation of composition, properties and extraction parameters of flax seeds mucous-forming polysaccharides. Donetskiy natsionalniy universitet ekonomiki i torgivli imeni mihayla Tugan-BaranovsьkogoЮ Naukove vidannya obladnannya ta tehnologiyi harchovih virobnitstv. No. 2 (43). 2021. Tematichniy zbirnik naukovih prats. P. 71–79.
7. Sharan A. V. Rozroblennya tehnologiyi obroblennya proroslih zeren ta rekomendatsIy schodo yihnogo vikoristannya: avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk: spets. 05.18.02 “Tehnologiya zernovih, bobovih, krup’yanih produktiv ta kombikormiv”; Natsionalniy universitet harchovih tehnologiy. Kiyv, 2004. 19 p.
8. Stadnyk I., Pankiv Ju., Havrylko R., Karpyk H. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 581–592.
9. Patent na korisnu model № 146850. ROBOChIY ORGAN TISTOMISILNOYI MAShINI DLYa ZMISHUVANNYA KOMPONENTIV. 16.11.2020. Data, z yakoyi e chinnimi prava: 25.03.2021. byul. № 12/2021. Vinahidnik: Stadnik Igor Yaroslavovich; Zvarich Natalya Mikolayivna; Pilipets Oksana Mihaylivna; Koval Lyudmila Mikolayivna.
10. Patent Ukrayini № 124070. Sposib prigotuvannya opari. zayavka № a201902245. 15.07.2021. byul. № 28/2021. Vinahidnik: Stadnik I. Ya. Pankiv Yu. Yu.
11. Zhigunov D. O., Horenzhiy N. V., Kovalova V. P. Doslidzhennya protsesu zmIshuvannya pshenichnogo boroshna z kompleksom fermentnih preparative. “Tehnologiyi harchovih produktiv i kombikormiv”: zb. Mizh nar. Nauk.-prakt. konf., Odesa, 24–29 veresnya 2018 r. / Odes. nats. akad. harch. tehnologIy. Odesa. P. 13–15.
12. Różyło R., Gawlik-Dziki U., Dziki D., Różyło K. A., Jakubczyk M. K. Wheat Bread with Pumpkin (Cucurbita maxima L.) Pulp as a Functional Food Product. Food Technol. Biotechnol. 2014. No. 52 (4). Р. 430–438. DOI: http://dx.doi.org/10.17113/ftb.52.04. 14.3587.
References:
1. Drobot V. I. Tehnologiya hlibopekarskogo virobnitstva. Kiyv: Logos, 2002. 365 p.
2. Drobot V. I., Izhevska O. P., Bondarenko Yu. V. Doslidzhennya strukturno-mehanichnih vlastivostey tista zi shrotom lonu. Hlibopekarska i konditerska promislovist Ukrayini. 2015. No. 10 (131). P. 29–33.
3. Bochkarev M. S., Egorova E. Yu. Kachestvo i potentsial pischevogo ispolzovaniya zhmyihov maslichnogo syirya, pererabatyivaemogo v altayskom krae. Polzunovskiy vestnik. 2015. No. 4. T. 2. P. 19–22.
4. Gumenyuk O. L., Ksenyuk M. P., Kozlov M. V. ReologIchnі vlastivostі napіvfabrikatіv z dobavkoyu konoplyanogo shrotu dlya prigotuvannya hlіba bіlogo. Kompleksne zabezpechennya yakostі tehnologIchnih protsesIv ta sistem (KZYaTPS-2018): materіali tez dopovіdey VIII mіzhnarodnoi naukovo-praktichnoi konferentsii (m. Chernigiv, 10–12 travnya 2018 r.): u 2 t. Chernigiv: ChNTU, 2018. T. 2. P. 23–25.
5. Gumenyuk O. L., Ksenyuk M. P., Zhurok I. M., Dorozhinska M. V. Rozroblennya retsepturi hiIba z vikoristannyam llyanogo shrotu. Visnik Chernigivskogo derzhavnogo tehnologichnogo universitetu. Seriya “Tehnichni nauki”. 2015. No. 1 (77). P. 184–190.
6. Kraevska S. P., Piddubnyi V. A.,Veselovska T. Ye., Stadnyk I. Ya., Bodnaruk O. A. Investigation of composition, properties and extraction parameters of flax seeds mucous-forming polysaccharides. Donetskiy natsionalniy universitet ekonomiki i torgivli imeni mihayla Tugan-BaranovsьkogoЮ Naukove vidannya obladnannya ta tehnologiyi harchovih virobnitstv. No. 2 (43). 2021. Tematichniy zbirnik naukovih prats. P. 71–79.
7. Sharan A. V. Rozroblennya tehnologiyi obroblennya proroslih zeren ta rekomendatsIy schodo yihnogo vikoristannya: avtoref. dis. ... kand. tehn. nauk: spets. 05.18.02 “Tehnologiya zernovih, bobovih, krup’yanih produktiv ta kombikormiv”; Natsionalniy universitet harchovih tehnologiy. Kiyv, 2004. 19 p.
8. Stadnyk I., Pankiv Ju., Havrylko R., Karpyk H. Researching of the concentration distribution of soluble layers when mixed in the weight condition. Potravinarstvo Slovak Journal of Food Sciences. Vol. 13. 2019. No. 1. P. 581–592.
9. Patent na korisnu model № 146850. ROBOChIY ORGAN TISTOMISILNOYI MAShINI DLYa ZMISHUVANNYA KOMPONENTIV. 16.11.2020. Data, z yakoyi e chinnimi prava: 25.03.2021. byul. № 12/2021. Vinahidnik: Stadnik Igor Yaroslavovich; Zvarich Natalya Mikolayivna; Pilipets Oksana Mihaylivna; Koval Lyudmila Mikolayivna.
10. Patent Ukrayini № 124070. Sposib prigotuvannya opari. zayavka № a201902245. 15.07.2021. byul. № 28/2021. Vinahidnik: Stadnik I. Ya. Pankiv Yu. Yu.
11. Zhigunov D. O., Horenzhiy N. V., Kovalova V. P. Doslidzhennya protsesu zmIshuvannya pshenichnogo boroshna z kompleksom fermentnih preparative. “Tehnologiyi harchovih produktiv i kombikormiv”: zb. Mizh nar. Nauk.-prakt. konf., Odesa, 24–29 veresnya 2018 r. / Odes. nats. akad. harch. tehnologIy. Odesa. P. 13–15.
12. Różyło R., Gawlik-Dziki U., Dziki D., Różyło K. A., Jakubczyk M. K. Wheat Bread with Pumpkin (Cucurbita maxima L.) Pulp as a Functional Food Product. Food Technol. Biotechnol. 2014. No. 52 (4). Р. 430–438. DOI: http://dx.doi.org/10.17113/ftb.52.04. 14.3587.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.