logo logo


The effect of grain size on strength and quality of the seed

НазваThe effect of grain size on strength and quality of the seed
Назва англійськоюThe effect of grain size on strength and quality of the seed
АвториStanislav Heruk, Sergey Pustovit
ПринадлежністьZhytomyr Agricultural Technical Professional College, Zhytomyr, Ukraine
Бібліографічний описThe effect of grain size on strength and quality of the seed / Stanislav Heruk, Sergey Pustovit // Scientific Journal of TNTU. — Tern.: TNTU, 2023. — Vol 110. — No 2. — P. 40–45.
Bibliographic description:Heruk S., Pustovit S. (2023) The effect of grain size on strength and quality of the seed. Scientific Journal of TNTU (Tern.), vol 110, no 2, pp. 40–45.
УДК

631.354.2.001.12

Ключові слова

winter wheat, injury, damage, storage, strength, grain, size, destruction.

The paper analyzes the state of sceding material under the additional clarification of grain after harvesting and its injury during this process. The author considers the role of grain cleaners, vibroseparatorsand the effects of organizational and technical measures on the preparation and storage of high quality seeds. The methods of determination of influence of size of weevils are expounded on their durability, and to shelf-life of seed of winter wheat Polesye 90 on her sowing internalss.

ISSN:2522-4433
Перелік літератури
 1. Golovach I. V., Derevyanko D. A., Derevyanko A. D. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami. Vseukrainskiy nauchnotekhnicheskiy zhurnal VNAU. 2017. No. 1 (96). Р. 78–83.
 2. Grabar' I. G., Derevyanko D. A., Geruk S. M. Vliyaniye kolichestvenno- kachestvennogo ucheta na poteri zerna i yego kachestvennyye pokazateli pri peremeshchenii i khranenii. Sb. nauch. pr. Vinnitskogo nats. agrar. un-ta. 2010. Vyp. 4. Р. 34–36.
 3. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami /I. V. Golovach, Grabar' I. G. Vliyaniye faktorov posleuborochnoy obrabotki zerna na kachestvo semennogo materiala. I. G. Grabar', D. A. Derevyanko, S. M. Geruk //Konstruirovaniye, proizvodstvo i ekspluatatsiya sel'skokhozyaystvennykh mashin : obshchegosudarstv. mezhvid. nauch.-tekhn. sb. – 2010. – Vyp. 40, ch. 4. – S. 3–5.
 4. Grabar I. G., Derev’yanko D. A., Geruk S. M. Vpliv obmolotu na posIvnI yakostI zerna pshenitsI, zhita,
  ta Inshih zernovih. Konstruyuvannya, virobnitstvo ta ekspluatatsIya sIlskogospodarskih mashin. 2010. Vip. 40 (1). Р. 6–9.
 5. Derevyanko D. A. Vliyaniye tekhnologicheskikh protsessov na kachestvo zerna i semyan pri podgotovke na vibroseparatore. NNTS “IMESG”: mezhvid. temat. nauch. sb. 2011. Vyp. 95. P. 123–134.
 6. Derevyanko D. A. Vliyaniye rabochikh elementov shnekovogo transportera na travmirovaniye i kachestvo semyan zernovykh kul'tur. Tekhnika i tekhnologiya APK. 2015. No. 9. Р. 18–21.
 7. Kolymbad D. Constitutive modeling iz granular materials. Berlin, 2000. 184 р.
 8. Summer A. K., Crowle W. L., Spurr D. T. Effekt reaktsionnoy temperatury na usloviyakh i kachestva immature barley. Canada. J. Plant.Se, 1989. 69 p.
 9. 9.Rebinder P. A., Znacheniye fiziko-khimicheskikh protsessov pri mekhanicheskom razrushenii i obrabotke zhestkikh tel. Vestnik AN SSSR. 1940. No. 85. Р. 8–10.
 10. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Metodika opredeleniya usiliya i deformatsii razrusheniya zerna. Sbornik nauchnykh statey. 2011. No. 21. Р. 125–129.
 11. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Vozdeystviye sostava zernovogo vorokha i prodolzhitel'nosti yego khraneniya na posevnyye kachestva semyan. Sbornik nauchnykh statey. 2010. No. 14. Р. 121–125.
References:
 1. Golovach I. V., Derevyanko D. A., Derevyanko A. D. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami. Vseukrainskiy nauchnotekhnicheskiy zhurnal VNAU. 2017. No. 1 (96). Р. 78–83.
 2. Grabar' I. G., Derevyanko D. A., Geruk S. M. Vliyaniye kolichestvenno- kachestvennogo ucheta na poteri zerna i yego kachestvennyye pokazateli pri peremeshchenii i khranenii. Sb. nauch. pr. Vinnitskogo nats. agrar. un-ta. 2010. Vyp. 4. Р. 34–36.
 3. Travmirovaniye semyan pri podsushke tekhnicheskimi sredstvami /I. V. Golovach, Grabar' I. G. Vliyaniye faktorov posleuborochnoy obrabotki zerna na kachestvo semennogo materiala. I. G. Grabar', D. A. Derevyanko, S. M. Geruk //Konstruirovaniye, proizvodstvo i ekspluatatsiya sel'skokhozyaystvennykh mashin : obshchegosudarstv. mezhvid. nauch.-tekhn. sb. – 2010. – Vyp. 40, ch. 4. – S. 3–5.
 4. Grabar I. G., Derev’yanko D. A., Geruk S. M. Vpliv obmolotu na posIvnI yakostI zerna pshenitsI, zhita,
  ta Inshih zernovih. Konstruyuvannya, virobnitstvo ta ekspluatatsIya sIlskogospodarskih mashin. 2010. Vip. 40 (1). Р. 6–9.
 5. Derevyanko D. A. Vliyaniye tekhnologicheskikh protsessov na kachestvo zerna i semyan pri podgotovke na vibroseparatore. NNTS “IMESG”: mezhvid. temat. nauch. sb. 2011. Vyp. 95. P. 123–134.
 6. Derevyanko D. A. Vliyaniye rabochikh elementov shnekovogo transportera na travmirovaniye i kachestvo semyan zernovykh kul'tur. Tekhnika i tekhnologiya APK. 2015. No. 9. Р. 18–21.
 7. Kolymbad D. Constitutive modeling iz granular materials. Berlin, 2000. 184 р.
 8. Summer A. K., Crowle W. L., Spurr D. T. Effekt reaktsionnoy temperatury na usloviyakh i kachestva immature barley. Canada. J. Plant.Se, 1989. 69 p.
 9. 9.Rebinder P. A., Znacheniye fiziko-khimicheskikh protsessov pri mekhanicheskom razrushenii i obrabotke zhestkikh tel. Vestnik AN SSSR. 1940. No. 85. Р. 8–10.
 10. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Metodika opredeleniya usiliya i deformatsii razrusheniya zerna. Sbornik nauchnykh statey. 2011. No. 21. Р. 125–129.
 11. Tarasenko O. P., Geruk S. M., Pustovit S. V. Vozdeystviye sostava zernovogo vorokha i prodolzhitel'nosti yego khraneniya na posevnyye kachestva semyan. Sbornik nauchnykh statey. 2010. No. 14. Р. 121–125.
Завантажити

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.