logo logo

1. Зміст стор 0
2. Вплив дорнування отворів на зародження та поширення втомних тріщин в алюмінієвому сплаві стор 0
3. Оптичні методи визначення напружено-деформованого та граничного стану багатошарових структур з концентраторами стор 0
4. Імовірнісне моделювання втомного руйнування множинним розтріскуванням за термовтоми стор 0
5. Просторова задача дослідження енергії формозміни в плиті, яка деформується штампом стор 0
6. Контактна задача про стиснення ізотропного шару двома параболоїдальними штампами з урахуванням поля залишкових деформацій стор 0
7. Мішана контактна задача для пластинки з квадратним отвором і жорсткого диска стор 0
8. Задача термопружності для трансверсально ізотропного шару з коловими лініями розділу граничних умов на його поверхні стор 0
9. Особливості моделювання МСЕ складного напружено-деформованого стану звичайних, нерозрізних та позацентрово стиснених залізобетонних балок стор 0
10. Протикорозійні та бактерицидні властивості похідних діоксодекагідроакридину стор 0
11. Теплофізичні властивості наноепоксикомпозитів із урахуванням вмісту наповнювачів стор 0
12. Інтенсивність теплопередавання та вплив товщини шару забруднень низькотемпературних поверхонь нагріву при спалюванні водопаливних емульсій у котлах стор 0
13. Динамічний аналіз переміщення візка вантажопідйомного крана зі зміщеним центром мас вантажу відносно захвату стор 0
14. Режими індукційного наплавлення деталей із урахуванням використання екранування теплових і електромагнітних полів стор 0
15. Аналіз параметрів наклепу поверхонь деталей тертя високошвидкісних машин при тонкому кубонітовому шліфуванні стор 0
16. Дослідження впливу розміщення твердого сплаву на армованих поверхнях зразків вінцевих зубків шарошкових доліт на характер їх зношування стор 0
17. Розрахунок відстані між пальовими анкерами за умови стійкості трубопроводу на спливання стор 0
18. Моделювання точності процесу механічної обробки черв’ячних коліс передач з угнутим профілем витка черв’яка стор 0
19. Електрошлаковий переплав виробів на твердому старті з використанням екзотермічних флюсів стор 0
20. Визначення динамічних параметрів жорсткого очисника при взаємодії з коренеплодом стор 0
21. Установка для високочастотного електромагнітного опромінення епоксидних композицій стор 0
22. Розрахункова модель для визначення залишкового ресурсу тонкостінних елементів конструкцій за дії тривалого статичного навантаження і корозійного середовища стор 0
23. Мікромагнітний розподіл поверхні плівки на основі комп’ютерної моделі стор 0
24. Енергоефективні електротехнічні системи живлення та керування для багатолампових люмінесцентних світильників стор 0
25. Моделювання світлового приладу з неточковим джерелом світла стор 0
26. Обгрунтування програмного забезпечення для автоматизації бухгалтерського обліку на підприємствах стор 0
27. Гідравлічний робочий еталон об’єму газу стор 0
28. Числове моделювання впливу тепло-масоперенесення на напружено-деформований стан ґрунтового масиву внаслідок утворення депресійної лунки стор 0
29. Методи комплексного аналізу й сумарних зображень моделювання нелінійних процесів витіснення для системи двох свердловин у двояко-шаруватому нафтогазовому пласті стор 0
30. Достовірність методу визначення розладки ритмокардіосигналу стор 0
31. Сингулярно збурені задачі типу «Фільтрація– конвекція–дифузія–масообмін» із урахуванням терморежиму стор 0
32. Про резольвенту диференціально-граничного оператора типу Штурма-Ліувілля з багатоточково-інтегральними крайовими умовами стор 0
33. Криптування з використанням еліптичної кривої Едвардса стор 0
34. Комплексне оцінювання молока тварин стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.