logo logo

1. Зміст стор 0
2. Дослідження НДС силових конструктивних елементів з функціональними отворами за одновісного циклічного розтягу стор 0
3. Оцінювання залишкового ресурсу зварних з’єднань паропроводів з тріщинами стор 0
4. Граничноелементний аналіз анізотропного термопружного півпростору з тонкими деформівними включеннями стор 0
5. Моделювання та розрахунок процесу поширення вісесиметричних електропружних хвиль у тришаровій оболонці стор 0
6. Розрахунок швидкості росту фізично малої та довгої втомних тріщин стор 0
7. Визначення опору малоцикловому навантаженню конструкційної сталі стор 0
8. Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина стор 0
9. Механіка тривалих вібраційних переміщень позацентрово-стисненого залізобетонного стержня стор 0
10. Моделювання напружено-деформованого стану нижнього пояса будівельної зварної ферми стор 0
11. Технологія нанесення захисних покриттів на основі оцінок характеристик структур епоксикомпозитів стор 0
12. Вплив високомодульних силікатів на корозійно-електрохімічні властивості сталі 20 у водогінній воді стор 0
13. Технологічні особливості формування силіцидного покриття на карбіді кремнію та дисиліциді молібдену стор 0
14. Дослідження особливостей електродугового наплавлення під флюсом стрічковими електродами різного поперечного перерізу стор 0
15. Вплив умов базування на точність деталей, оброблених деформуючим протягуванням стор 0
16. Вплив експлуатаційних середовищ на поширення поверхневих корозійно-втомних тріщин в елементах конструкцій сільськогосподарських машин стор 0
17. Методика вимірювання електричних властивостей монокристалів n-ge при високих одновісних тисках стор 0
18. Дослідження електричних параметрів світлодіодних джерел світла стор 0
19. Інклюзивне бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами та формування мультимедійних бібліотечних фондів із урахуванням нозологій стор 0
20. Вплив комбінованого опромінення на рослини закритого грунту стор 0
21. Обчислювальні методи для оцінювання параметрів у багатофакторній регресії стор 0
22. Математична модель визначення температурного поля при відновленні деталей циліндричної форми стор 0
23. Моделювання просторово-поляризаційних параметрів та вплив неоднорідностей на спектральні характеристики широкосмугових фільтрів стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.