logo logo

1. Зміст стор 0
2. Переривчасте руйнування та характерні стани тріщини стор 0
3. Вплив концентраторів напружень на напружено-деформований стан пружно-пластичних пластин стор 0
4. Розсіяне і локалізоване втомне пошкодження металів і сплавів стор 0
5. Розвиток пластичних зон у смузі з кутовими точками під дією зосередженої сили стор 0
6. Чисельний розв’язок плоских динамічних задач теорії підкріплених циліндричних оболонок еліптичного перерізу при нестаціонарних навантаженнях стор 0
7. Термопружна поведінка безмежного термочутливого трискладового тіла за дії об’ємного джерела тепла стор 0
8. Напружений стан кусково-однорідної ізотропної пластинки з коловим розрізом стор 0
9. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах стор 0
10. Визначення розподілу напружень у двох з’єднаних між собою прямокутних пластинах стор 0
11. Застосування методу енергетичного балансу для оцінювання розсіювання енергії в елементах динамічних систем стор 0
12. Якість поверхонь зносостійких композитних деталей тертя поліграфічних машин при прецизійній доводці стор 0
13. Статистичний метод визначення розподілу показників якості поверхонь, оброблених у товщі газотермічних покриттів на різних глибинах стор 0
14. Мікрохвильова радіометрія в медико-біологічних застосуваннях стор 0
15. Дослідження динамічних похибок системи прецизійного керування антеною з асинхронним електроприводом стор 0
16. Дослідження енергетичної ефективності світлових приладів для зовнішнього освітлення з різними джерелами світла стор 0
17. Дослідження ефективності алгоритмів навчання модифікованої нейронної мережі Елмана стор 0
18. Конічний пластомір для дослідження реологічних властивостей керамічної маси стор 0
19. Математичне моделювання процесу відтиску біпористих середовищ, аналіз тиску в частинках та міжчастинковому просторі стор 0
20. Обгрунтування та дослідження математичної моделі сейсмічного сигналу в кореляційних системах з ортогональними фільтрами Лагера стор 0
21. Математичне моделювання динамічних режимів глибокопазних асинхронних двигунів стор 0
22. Якісний аналіз системи рівнянь Ходжкіна–Хакслі електричної активності аксона на основі класифікаційних правил стор 0
23. Математичне моделювання індукційного нагріву в процесах відновлювання експлуатаційних властивостей деталей циліндричної форми стор 0
24. Видавництво стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.