logo logo

1. Зміст стор 0
2. Моделювання росту втомної тріщини після перевантажень розтягуванням-стиском в алюмінієвому сплаві Д16Т стор 0
3. Експериментальна методика дослідження особливостей розповсюдження та зупинки тріщини в дискових зразках при термошоці стор 0
4. Контактна задача для штампа складної конфігурації та попередньо напруженого півпростору стор 0
5. Пошкоджуваність та опір руйнуванню кромок елементів з крихких та квазікрихких матеріалів стор 0
6. Методика визначення параметрів навантаження зразка у моменти фіксації відеокадрів профілю тріщини стор 0
7. Напружений стан ортотропної оболонки з двома колінеарними тріщинами різної довжини за дії згинального навантаження на розрізах стор 0
8. Квазістатичні напруження в півпросторі з покриттям при змішаних умовах нагрівання стор 0
9. Електрохімічний метод контролю експлуатаційної деградації механічних властивостей сталей морських портальних кранів стор 0
10. Математичне моделювання та визначення термопружного стану двоскладового термочутливого циліндра за конвективно-променевого нагрівання стор 0
11. Поздовжній зсув біматеріалу з міжфазною тріщиною з урахуванням тертя стор 0
12. Вплив форми штампа на положення зон можливої пластичної деформації плити стор 0
13. Міцність на розтяг та стиск фібробетону, армованого базальтовою фіброю стор 0
14. Якість точіння багаторізцевими головками з пружними напрямними й електромагнітним приводами стор 0
15. Планування експерименту руйнування кристалічних структур потоками індуктивної плазми стор 0
16. Дослідження роботи енергозберігаючого приводного механізму косарки стор 0
17. Аналіз способів переробки зношених автомобільних пневматичних шин стор 0
18. Методика статистичної обробки результатів неруйнівного контролю стор 0
19. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» стор 0
20. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» стор 0
21. Основні принципи конструювання «умовних механізмів» стор 0
22. Комп’ютерне моделювання характеристик дроселя планарної системи люмінесцентної лампи стор 0
23. Формування характеристичної кривої натрієвої лампи високого тиску електронним пускорегулювальним апаратом стор 0
24. Порівняльний аналіз часової складності процедур випадкового пошуку в задачі синтезу при заданих допустимих значеннях вихідних характеристик та допусків на параметри його елементів стор 0
25. Удосконалення процесу оцінювання стресу за допомогою когнітивних функцій стор 0
26. Математичне моделювання взаємодії H-поляризованої електромагнітної хвилі з системою тонких проникливих включень стор 0
27. Метод дослідження багатосолітонних розв’язків рівнянь типу кортевега де-вріза на основі Т-представлень стор 0
28. Математичне моделювання процесів витіснення нафти в неоднорідних пластах із урахуванням впливу капілярних сил стор 0
29. Аналітичний метод визначення теплових стаціонарних полів у шаруватих конструкціях стор 0
30. Забезпечення когерентності вибірки біосигналу в інформаційно-аналітичній біомедичній системі стор 0
31. Математична модель неізотермічного адсорбційного масопереносу в нанопористих каталізаторах стор 0
32. Визначення температурного поля в системі тіл циліндр–шар стор 0
33. Дідух Леонід Дмитрович стор 0
34. Гевко Богдан Матвійович стор 0
35. Термомеханічний критерій утворення частинки зношування для просторового напруженого стану стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.