logo logo

1. Титулка та редакційна сторінка стор 0
2. Зміст стор 0
3. Двобічний згин пластини рейсснера зі співвісними наскрізними щілиною та тріщиною з урахуванням ширини області контакту її берегів стор 0
4. Про короткочасну та довготривалу міцність відновлених за ін’єкційними технологіями елементів будівельних споруд стор 0
5. Застосування методу сил для статичного розрахунку замкнених криволінійних стрижнів стор 0
6. Фрактографічні особливості руйнування сталі 2,25Cr-1Mo після випроб на повзучість стор 0
7. Оцінювання негативних побічних ефектів, спричинених антикорозійними профілактичними речовинами стор 0
8. Оцінювання впливу залишкових напружень на втомне руйнування і залишковий ресурс оболонкових конструкцій з кільцевими зварними з’єднаннями стор 0
9. Конструкційне демпфування в конічній обоймі з пружним заповнювачем стор 0
10. Електрокорозійна деградація газопроводів у високомінералізованих грунтах стор 0
11. Вплив рівня засоленості ґрунтів на опір деформаціям стиску стор 0
12. Розрахункова схема визначення міцності фібробетонів стор 0
13. Моделювання поведінки зварної кроквяної ферми при розподілених навантаженнях стор 0
14. Експлуатаційні властивості та механізми локального зношування твердих сплавів, легованих нанокарбідом вольфраму, при точінні стор 0
15. Оцінювання переміщень доменної стінки у феромагнетних матеріалах за дії зовнішнього магнетного поля стор 0
16. Методика підключення цифрової фотоапаратури до систем керування випробувальної машини стор 0
17. Визначення вібродіагностичних параметрів наявності «дихаючої» тріщини в стрижневих конструктивних елементах різного поперечного перерізу стор 0
18. Вплив неврівноваженості молотильного барабана зернозбирального комбайна на його коливання стор 0
19. Дослідження процесу транспортування сипкого вантажу похилими гвинтовими конвеєрами стор 0
20. Дослідження технологічного процесу транспортування сипких матеріалів широко- універсальним шнековим транспортером стор 0
21. Технологічність конструкцій гвинтових секційних робочих органів стор 0
22. Аналіз резонансного інвертора з параметричним підтриманням потужності в навантаженні стор 0
23. Світлотехнічний розрахунок світлових приладів із джерелами світла заданих геометричних розмірів стор 0
24. Метод скінченних елементів в задачах вилуговування вапна з бетонних фундаментів гідротехнічних споруд стор 0
25. IV міжнародна науково-технічна конференція «Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування і прогнозування» стор 0
26. XIV польсько-українсько-німецька літня школа з механіки руйнування стор 0
27. Список авторів та вимоги стор 0
28. Особливості локального поля напружень біля вершини тріщини, що виходить з кутової точки межі поділу матеріалів стор 0
29. Аналіз кількості утворених відходів машинобудування та металургії на території України стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.