logo logo

1. Титульна стор 0
2. Зміст стор 0
3. Згин пластини рейсснера з двома не співвісними однаковими наскрізними тріщинами з урахуванням ширини області контакту їхніх берегів стор 0
4. Визначення динаміки поширення тріщин у шахті ВВЕР-1000 з урахуванням сумісної дії високої температури, статичного навантаження та нейтронного опромінення стор 0
5. Циклічна тріщиностійкість сталі 12Х1МФ різних зон гину парогону ТЕС після тривалої експлуатації стор 0
6. Оцінювання ризику біокорозійних руйнувань підземних газопроводів стор 0
7. Структуроутворююча та руйнівна роль тріщин у життєвому циклі конструкції-системи стор 0
8. Згин ізотропної пластини з двома рівними співвісними наскрізними тріщинами при злитті пластичних зон між ними з урахуванням контакту берегів тріщин стор 0
9. Особливості корозійно-втомного руйнування сталі 35 у воді в присутності екстракту дубової стружки стор 0
10. Малоциклова міцність трійника трубопроводу з пошкодженнями стор 0
11. Особливості руйнування попередньо напруженої арматури за наводнювання у модельному робочому середовищі стор 0
12. Тривала міцність зварних швів теплостійких сталей у газоподібному водні стор 0
13. Чисельний аналіз напруженого стану багатошарових покриттів з дефектами на жорсткій основі стор 0
14. Термомеханічна поведінка товстостінної в’язкопружної циліндричної панелі стор 0
15. Експериментальні дослідження контактного точкового зварювання деталей сільськогосподарських машин стор 0
16. Емпіричні залежності втрат на тертя в класичному та безшатунному двигунах стор 0
17. Керування змінами швидкості за допомогою диференціальної передачі через епіцикл стор 0
18. Технології розроблення інноваційної елементної бази у вигляді сферичних шарнірів просторових систем приводів стор 0
19. Результати експериментальних досліджень з визначення зміни крутного моменту спрацювання запобіжної муфти стор 0
20. Синтез способів навивання гвинтових заготовок стор 0
21. Числове моделювання складного дворівневого масопереносу в середовищах частинок мікропористої структури з використанням схеми Кранка-Ніколсон стор 0
22. Дослідження впливу тепло-солеперенесення на швидкість фільтрації в грунтовій греблі (просторова задача) стор 0
23. Видавнича сторінка стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.