logo logo

1. Поширення хвиль у попередньо деформованому стисливому пружному шарі, який взаємодіє з шаром в'язкої стисливої рідини стор 0
2. Розподіл напружень у нескінченній ортотропній пластинці з частково підсиленим еліптичним контуром стор 0
3. Зона деструкції біля вершини міжфазної тріщини при переважаючих розтягувальних навантаженнях стор 0
4. Оцінювання вогнетривкості елементів конструкцій з урахуванням нелінійності процесів їх деформування стор 0
5. Резонансні радіальні коливання п’єзокерамічних циліндрів та куль з урахуванням електромеханічних втрат стор 0
6. Врахування взаємодії середовище-трубопровід при аналізі власних частот трубопровідної системи стор 0
7. Аналіз динаміки трирізцевих головок з пружними напрямними і електромагнітними приводами стор 0
8. Енергетично інтегральний метод оцінки ресурсу роботи несучих систем мобільних сільськогосподарських машин стор 0
9. Обгрунтування параметрів взаємодії еластичного гвинтового робочого органу із зерновим матеріалом стор 0
10. До питання про граничні пластичні деформації заготовок із чавуну, оброблених деформувальним протягуванням стор 0
11. Особливості оброблення статистичних даних при випробуваннях ізоляції емальованих електричних проводів стор 0
12. Оптимізація орієнтації струминного захоплювального пристрою в процесі маніпулювання по прямій траєкторії стор 0
13. Дослідження методичної похибки при вимірюванні середнього енергоспоживання мікроконтролерів стор 0
14. Метод скінченних елементів у просторовій задачі фільтраційної консолідації ґрунтів з тонкими напівпроникними включеннями в умовах впливу теплосолеперенесення стор 0
15. Спосіб покращення збіжності рядів Фур’є та його застосування для числового обернення перетворення Лапласа стор 0
16. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія стор 0
17. Пам’яті Олега Миколайовича Шаблія стор 0
18. Видавнича сторінка стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.