logo logo

1. Ймовірнісне моделювання фізичних процесів пошкодження пластин із волоконнозміцнених композитів при динамічному навантаженні стор 0
2. Використання спеціальних елементів мсе до розв'язування задач механіки руйнування стор 0
3. Контактна взаємодія параболічного штампа із попередньо напруженою плитою, закріпленою на жорсткій основі стор 0
4. Вплив теплової неоднорідності на деформування тонкої кругової циліндричної оболонки стор 0
5. Комп’ютерне моделювання напружень у зварній фермі стор 0
6. Перспективні напрями підвищення жаростійкості керамічних матеріалів на основі карбіду кремнію та дисиліциду молібдену стор 0
7. Експериментальні дослідження зони деформування адаптивних затискних елементів токарних кулачкових патронів стор 0
8. Дослідження металу пробивних і обрізних штампів наплавленого безвольфрамовою швидкорізальною сталлю типу 100х4м5ф2(zr) стор 0
9. Інструмент для вібраційного обкочування внутрішніх циліндричних поверхонь і методика визначення його конструктивних параметрів стор 0
10. Поздовжньо-кутові коливання колісних транспортних засобів із нелінійною силовою характеристикою системи підресорювання стор 0
11. Дослідження технологічного процесу виготовлення і калібрування гвинтових робочих органів стор 0
12. Алгоритм оптимізації скорочення часу обчислень стор 0
13. Порівняльний аналіз математичних моделей сигналів та процесів циклічної структури стор 0
14. Робастна стійкість лінійних керованих систем з матричними невизначеностями стор 0
15. Нотатки та видавничі сторінки стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.