logo logo

1. Аналіз частот і форм власних коливань підсилених циліндричних оболонок стор 0
2. Чисельна реалізація ймовірнісної моделі композиційного матеріалу з урахуванням еволюції пошкодження при високих швидкостях удару стор 0
3. Дослідження контактної взаємодії попередньо напружених штампа, шару та основи без урахування сили тертя стор 0
4. Методика оцінювання напружено-деформованого стану в ЗТВ аустенітних сплавів із використанням методу сіток стор 0
5. Розв’язок оберненої задачі коливань неоднорідного стержня стор 0
6. Передача навантаження від нескінченного стрингера до двох затиснених по одному краю однакових смуг з початковими (залишковими) напруженнями стор 0
7. Методика визначення міцності залізобетонних балкових конструкцій, відновлених ін’єкційними матеріалами стор 0
8. Комп’ютерне моделювання деформації зварної ферми з косинками у вузлах стор 0
9. Методи оцінювання несучої здатності металевих гофрованих конструкцій стор 0
10. Стиснення попередньо напруженої плити двома співвісними штампами складної конфігурації стор 0
11. Вплив бору на формування ефективної структури бунтового прокату і підвищення його технологічної пластичності при волочінні стор 0
12. Інтерпретація залежності енергії когезії та температури плавлення перехідних 3d-металів від атомного номера стор 0
13. Рентгенографічний фазовий аналіз металополімерів на основі ароматичного поліаміду стор 0
14. Застосування електрохімічного методу контролю експлуатаційної деградації сталей портових кранів стор 0
15. Вибір режимів різання при використанні ріжучого інструмента з швидкоріжучих і титано-вольфрамових матеріалів при розрізанні пневматичних шин стор 0
16. Дослідження та аналіз експлуатаційних дефектів підшипників кочення залежно від застосування мастильних матеріалів стор 0
17. Неруйнівний елементарний аналіз сталі 30 після борування, сучасним обладнанням для контролю якості матеріалу стор 0
18. Аналіз діяльності паливно-енергетичного комплексу України стор 0
19. Пристрій для світлотерапії з визначенням дози поглинутої енергії стор 0
20. Нотатки та видавничі сторінки стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.