logo logo

1. Експериментальне і ймовірнісне чисельне моделювання удару волоконнозміцнених композитів при високих і низьких швидкостях стор 0
2. Інтегральні рівняння для термопружного анізотропного біматеріалу із когерентним інтерфейсом високої теплопровідності стор 0
3. Напружений стан пластин із склопластику з отвором та тріщиною при імпульсному навантаженні стор 0
4. Теплове руйнування тривимірної в’язкопружної циліндричної панелі з незалежними від температури характеристиками при вимушених резонансних коливаннях стор 0
5. Передача обертального моменту від системи жорстких штампів до контуру кругового отвору в нескінченній пластинці стор 0
6. Дослідження впливу гартувального масла на мікроструктуру і механічні властивості термооброблювальної сталі 34 CrMo 4 стор 0
7. Механічні характеристики сплаву γ -TiAl після дробеструменевої обробки стор 0
8. Модульне 3D моделювання процесу двостороннього шліфування торців кругами з конічними калібруючими ділянками стор 0
9. Метод побудови системи навігації автономного мобільного робота із використанням елементів нечіткої логіки стор 0
10. Багатоканальний цифровий корелятор при пріоритетному розміщенні одного з приймачів акустичних сигналів стор 0
11. Теоретичний аналіз теплового режиму світлодіода з просторово розділеними джерелом тепла та джерелом холоду стор 0
12. Силові пристрої електроніки на основі пєзоелектричних елементів: сучасний стан та перспективи стор 0
13. Математичне моделювання випромінювання світлодіодa в системi медичної діагностики стор 0
14. Метод квадратичної інтерполяції дискретної функції ритму циклічного сигналу із визначеною сегментною структурою стор 0
15. Аналітично-імітаційне моделювання впливу транспортних засобів на екологічну ситуацію в україні та шляхи її поліпшення стор 0
16. Послідовності напівгруп нелінійних операторів та їх застосування для дослідження задачі коші для рівняння параболічного типу стор 0
17. Нотатки та видавничі сторінки стор 0

Всі права захищено © 2019. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя.